AIF - Seniorrådgiver/utredningsleder (fast stilling)

Om stillingen

Vi søker en driftig medarbeider som kan ta hovedansvar for å drive innovasjon i offentlig sektor videre. Hovedansvaret blir å følge opp Meld S nr 30 (2019-2020) "En innovativ offentlig sektor – Kultur, ledelse og kompetanse". Stillingen innebærer tett samarbeid med andre avdelinger i KMD, øvrige departementer og virkemiddelapparatet mv.

Innovasjon i offentlig sektor er et nytt område i forvaltningspolitikken. Du må være utviklingsorientert, selvstendig og ha gode samarbeidsevner for å lykkes i stillingen. Vi søker deg som har en del erfaring, gjerne fra ulike sektorer og forvaltningsnivåer og som kan ta en pådriverrolle overfor andre. 


Du får jobbe med

Arbeidsoppgaver:

 • Iverksette og følge opp tiltak i innovasjonsmeldingen
 • Ivareta sekretariatsoppgaver for Rådet for strategisk samordning av innovasjon
 • Følge opp samarbeidsavtalen med KS om innovasjon og bærekraft
 • Gjennomføre innovasjonspolitikk i fagstyringen av DigDir og DFØ
 • Bygge velfungerende nettverk i eget og andre departementer, samt virkemiddelapparatet
 • Faglig rådgivning og støtte til politisk ledelse
 • Bidra på andre relevante områder i KMD når det er nødvendig

Vi søker deg som har

Nødvendig kvalifikasjoner:

 • Mastergrad innen samfunnsfag, teknologiske fag, innovasjon og ledelse eller tilsvarende
 • Bred forvaltningskompetanse og god rolleforståelse om forholdet politikk – embetsverk
 • Kompetanse om arbeidsformer som fremmer innovasjon i offentlig sektor
 • Du kan uttrykke deg klart skriftlig, muntlig og gjerne visuelt/grafisk
 • Du må ha erfaring fra prosjektledelse av utviklingsarbeid i forvaltningen
 • Du har gode digitale ferdigheter og er interessert i ny teknologi

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Relevant erfaring fra privat sektor, som f.eks næringsliv og sivilsamfunnsorganisasjoner

Personlige egenskaper:

 • Du har gode samarbeidsevner og trives i en pådriverrolle
 • Du evner å tenke nytt, er løsningsorientert og kan sette deg raskt inn i nye problemstillinger
 • Du har pågangsmot, tar initiativ og skaper resultater sammen med andre
 • Du håndterer uforutsigbarhet og arbeid godt under knappe tidsfrister
 • Du er selvstendig og jobber systematisk

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.  

Utdanning og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester.


Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. Vi tilbyr:

 • Mulighet for påvirkning i viktige samfunnsspørsmål
 • Sterkt fagmiljø og tilgang til kunnskapsarenaer som utvikles raskt
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø med gode muligheter for utvikling
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Egen bedriftshelsetjeneste

Stillingen lønnes som seniorrådgiver/utredningsleder fra kr 610 000 – 880 000 pr år. Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. 

Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse.


Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Godt medarbeiderskap er viktig for oss.

KMD samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktperson: 

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte:

 • Avdelingsdirektør Asgeir Fløtre, e-post: Asgeir.Flotre@kmd.dep.no eller tlf: 93086134
 • Rådgiver Ingrid Tønnessen Bergstøl (spørsmål om rekrutteringsprosessen), e-post: ingrid-tonnessen.bergstol@dss.dep.no eller tlf: 90662752

Søknadsfrist: 14.06.2021

Arbeidssted: R5, Akersgata 59

Arbeidsgiver:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler