Alle trenger hus, Husbanken trenger deg!

Husbanken Nord, Hammerfest har med sine 12 medarbeidere ansvar for å bidra til å realisere de statlige boligpolitiske målsettingene. Kontorets region består av Nord-Troms og Finnmark samt Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommuner. Kontoret samhandler med kommuner og andre aktører (markedsaktører, statlige aktører frivillige organisasjoner etc.) om lokal utvikling i tråd med Husbankens overordnede føringer. Vi skal legge til rette for gode lærings- og kunnskapsarenaer for våre samarbeidspartnere. Oppfølging og veiledning er en vesentlig del av våre oppgaver. I tillegg saksbehandler vi økonomiske virkemidler i henhold til gjeldende regelverk og rutiner og har tett samarbeid med øvrige kontorer i Husbanken.

Den ledige stillingen som rådgiver/seniorrådgiver ligger i avdeling for Kommune og marked som består av 4 medarbeidere inkludert avdelingsdirektør. Kommune og marked har ansvaret for Husbankens kommuneprogram regionalt og har ansvar for måloppnåelsen i Bolig for velferd. Avdelingen skal legge til rette for at kommunene tar boligsosiale hensyn i planlegging gjennom helhetlig boligplanlegging, med et særskilt ansvar for vanskeligstilte. Avdelingen samhandler tett med avdeling Lån og tilskudd.

Vi søker etter deg som brenner for Husbankens samfunnsoppdrag og som ønsker å ta del i samfunnsutviklingen hvor bolig og bomiljø er sentralt. Du har evne til å tenke helhetlig og finne gode løsninger for kommuner slik at vanskeligstilte på boligmarkedet får en trygg og god bosituasjon.

Du vil få varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for å utvikle egne ferdigheter innfor fagområdet. Kunnskap om utadrettet arbeid og kunnskap om og forståelse for målrettet bruk av økonomiske virkemidler er sentralt i denne stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Være en pådriver og ha en aktiv rolle i Husbankens kommuneprogram
 • Legge til rette for gode læringsarenaer for kommuner og andre aktører
 • Gjennom kunnskap om de økonomiske virkemidlene, formidle og veilede om helhetlig virkemiddelbruk og bidra til virkemiddelutvikling i kommunene
 • Skape resultater og utvikling innenfor kontorets ansvarsområder og i tråd med nasjonal strategi Bolig for velferd og øvrige styringssignaler
 • Kombinere og sette sammen kjent kunnskap med ny kunnskap og formidle dette
 • Være en del av teamet som følger opp kommuner
 • Være delaktig i Husbankens samhandling med regionale aktører
 • Operasjonalisere strategier og satsinger

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole. Lang og relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om høyere utdanning
 • Kunnskap om og erfaring med utadrettet arbeid
 • Kunnskap om og forståelse for bruk av økonomiske virkemidler
 • Relevant og god erfaring innenfor offentlig forvaltning, boligsosialt arbeid, planlegging og prosjektarbeid
 • Relevant erfaring innenfor fagutviklings- og innovasjonsarbeid og konsulentvirksomhet til offentlig virksomheter er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Utviklings- og innovasjonskraft
 • Kreativ og initiativrik
 • Helhetstenkende, systematisk og målrettet
 • Selvstendig med gode samarbeidsevner
 • Analytisk
 • Gjennomføringsevne og evne til å levere kvalitet til rett tid
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

Vi tilbyr

 • En spennende stilling hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø med hyggelige og erfarne kolleger.
 • Fast stilling som 1434 Rådgiver med lønnsspenn 490.000 – 570.000 / 1364 Seniorrådgiver med lønnsspenn 550.000 – 650.000 avhengig av kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % i innskudd til pensjonskassen fra lønnen.
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Hammerfest
 • Fordeler med å bo i Finnmark – www.finnmark.no
 • Det må påregnes en del reisevirksomhet
 • Vi kan være behjelpelig med bolig 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Husbanken ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det er også et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Husbanken er en IA-bedrift, og det vil bli tilrettelagt for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkeren vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25).

Under ansettelsesprosessen vil det bli foretatt en bakgrunnssjekk av finalekandidaten tilpasset stillingens karakter. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. Original dokumentasjon fremvises ved intervju.

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Husbanken har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Søknadsfrist: 15.09.2019

Arbeidssted: Hammerfest

Arbeidsgiver:
Husbanken

Kontaktperson:
Torill Pettersen, avdelingsdirektør
Tlf: 986 47 047

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler