Analytiker (rådgiver/seniorrådgiver)

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Utland består av 2 seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et
korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og
har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling.

Gruppen i Egersund har ansvar for kvalitet og oppfølging av personlige skattytere i det internasjonale segmentet knyttet til dataopplysninger mottatt fra utlandet og kildeskatt pensjon. Vi ønsker å styrke gruppen med en selvgående initiativrik person med god kunnskap om datahåndtering og analyse.  Som analytiker skal du jobbe med store datamengder, se sammenhenger, gjøre kunnskap om til innsikt og bruke kunnskapen til å tenke helhet og langsiktig for å bidra til at etatens strategiske mål nås. Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø med høyt faglig nivå.

Stillingen er nyopprettet og du får muligheten til å være med å utvikle og forme stillingens innhold.  

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker.
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø.
 • Kompetanseutvikling.
 • Fleksitid og betalt overtid.
 • Trening i arbeidstiden.
 • En raus personalpolitikk.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. 

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), evt. som seniorrådgiver (kode 1364) kr. 420.000 til 700.000,- avhengig av
kvalifikasjoner.  
De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på master eller PhD-nivå. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring med og gode kunnskaper i analyse av store datamengder og statistisk metode.
 • Erfaring med bruk av SQL og Excel.
 • Ønskelig med erfaring fra analyseprosjekter.
 • Fordel med kunnskaper om skatterett.
 • Erfaring med å lage presentasjoner er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Profesjonell, imøtekommende og nytenkende.
 • Analytisk.
 • Selvstendig og strukturert.
 • Nysgjerrig, løsningsorientert og evne til å sette seg inn i nye problemstillinger for å tenke helhetlig.
 • Serviceinnstilt og evne til å ta initiativ.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Egersund

Arbeidsgiver:
Divisjon Brukerdialog, Avdeling Utland, Skatteetaten
Nytorget 9
4370 Egersund

Kontaktperson:
Ingeborg Ådnanes
Tlf: 475 09 185

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler