Analytiker

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Utland består av 2 seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling.

Vi ønsker å styrke Utlandsavdelingen i Stavanger med en selvgående initiativrik person med god kunnskap om datahåndtering og analyse. Som analytiker skal du jobbe med store datamengder, se sammenhenger, gjøre kunnskap om til innsikt og bruke kunnskapen til å tenke helhet og langsiktig for å bidra til at etatens strategiske mål nås. Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø med høyt faglig nivå.

Stillingen er nyopprettet og du får muligheten til å være med og utvikle og forme stillingens innhold.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), evt. som seniorrådgiver (kode 1364) kr 460.000 til 700.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Erfaring med, og gode kunnskaper i analyse av store datamengder og statistisk metode
 • Erfaring med programmering, bruk av SQL og Excel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Ønskelig med erfaring fra analyseprosjekter
 • Fordel med kunnskaper om skatterett
 • Fordel med erfaring med å lage presentasjoner

Personlige egenskaper

 • Analytisk og strukturert
 • God til raskt å sette deg inn i nye oppgaver og tenke helhetlig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel, selvstendig og initiativrik

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 16.08.2020

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Ingeborg Ådnanes
Tlf: 475 09 185

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler