Analytikere til vårt kontor i Kristiansund

Skatteetaten er en stor organisasjon med spennende utfordringer og mange muligheter. Skatt Midt-Norge er en av fem regioner og har 585 medarbeidere delt i avdelingene Veiledning, Fastsetting, Kontroll og rettsanvendelse, Skattekrim, Innkreving og Stab for administrasjon og lederstøtte. Vi er en etat som står overfor store omstillinger framover, og som satser sterkt på utvikling av medarbeidere, organisasjon og teknologi. Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver kombinert med dyktige medarbeidere gjør skatteetaten til en attraktiv arbeidsplass.

Skatteetaten skal bygge opp et spennende miljø innen merverdiavgift, analyse og etterretning i Kristiansund.

Analytikere

Skatteetaten skal bygge opp et spennende og tverrfaglig miljø innen merverdiavgift samt analyse og etterretning i Kristiansund. Totalt vil gruppen bestå av 20 nyrekrutterte medarbeidere. Gruppen skal ha et landsdekkende ansvar for kompensasjonsordningen for merverdiavgift overfor kommuner, fylkeskommuner og andre kompensasjonsberettigede, og jobbe med spesialiserte oppgaver innen merverdiavgift. Gruppen skal også bygge opp kompetanse på analyse og etterretning samt arbeide tett opp mot fagmiljøet innen merverdiavgift.

Du blir en av flere analytikere som skal bygge opp kompetanse på analyse og etterretning på merverdiavgiftsområdet. Dere vil samarbeide tett opp mot fagmiljøet innen merverdiavgift og med Senter for internettgransking og digital utvikling. Dere blir også en del av Skatteetatens nasjonale analyseteam, som pr. i dag består av ca. 40 analytikere.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
trening i arbeidstiden
medlemskap i Statens pensjonskasse
Stillingene er plassert som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364), fra kr. 447.000 – 644.000,- avhengig av kompetanse og erfaring. Stillingen har 6 måneders prøvetid

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning på masternivå innenfor økonomi, samfunnsvitenskap, statistikk, IT eller annet relevant fagområde. Nyutdannede er velkommen til å søke. Oppstart forutsetter bestått masterutdanning. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
Gode kunnskaper om statistiske metoder
Erfaring med bearbeiding og analyse av store datamengder/registerdata gjennom statistikkprogramvare
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
Ønsket kompetanse/erfaring:
SQL og/eller andre relevante programmeringsspråk
Gode kunnskaper om informasjonsinnhenting og analyse basert på åpne kilder
Prosjektarbeid
Utvikling av prediktive modeller

Personlige egenskaper

Analytisk, systematisk og strukturert
Evne til å arbeide både selvstendig og i team
Positiv bidragsyter til utvikling av et godt arbeidsmiljø
Nysgjerrig og initiativrik
Du identifiserer deg med Skatteetatens verdier: profesjonell, imøtekommende og nytenkende

Søknadsfrist: 22.04.2018

Arbeidssted: Kristiansund N

Arbeidsgiver:
Skatt Midt-Norge
Storgata 13
6509 Kristiansund N

Kontaktperson:
Eli Lossius Grødal
Tlf: +47 41511790

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler