Analytikere

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi søker analytikere til et av Norges største analysemiljøer.

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får
jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til
utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre
finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat,
seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

For å styrke Skatteetatens og Brukerdialogs analysearbeid søker vi flere analytikere. Du vil bli en del av analysegruppen i avdeling Forbedring i
Brukerdialog. Gruppen består av 17 dyktige analytikere, og er en del av Skatteetatens
nasjonale analysemiljø som samlet er omlag 50 analytikere. Analytikerne har bakgrunn
fra blant annet samfunnsvitenskap, statistikk, IT og økonomi.

Analysemiljøet i Skatteetaten er et høykompetent miljø med kjernekompetanse innen å analysere store datamengder. Analytikerne former analyseprosjekter
sammen med relevante fagmiljøer, bearbeider og tilrettelegger data for analyse,
utfører et bredt spekter av statistiske analyser og utvikler prediktive
modeller med maskinlæring, formidler resultater og implementerer modeller. I
tillegg utføres spørreundersøkelser og felteksperimenter. Arbeidet er
prosjektbasert og foregår i tett dialog med oppdragsgivere i Skatteetaten. Analysemiljøet
samarbeider også med forskningsmiljøer, Senter for skatteforskning ved NHH og
Norsk regnesentral/UiO.

Arbeidssted Bergen eller Kristiansund.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Vi tilbyr

 • en utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med å forme fremtidens skatteetat
 • mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • godt faglig og sosialt miljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) / seniorrådgiver (kode 1364), kr 450.000 – 800.000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Skatteetaten har seks måneders prøvetid

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på master- eller ph.d.-nivå. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • erfaring med analyser av store datamengder og statistiske analyser
 • ønskelig med erfaring med databaseverktøy
 • ønskelig med erfaring med analysearbeid i større organisasjoner og ledelse av analyseprosjekter
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • du har gode analytiske ferdigheter 
 • du arbeider effektivt, strukturert og selvstendig
 • du har gode evner til samarbeid og samspill
 • du er engasjert, nysgjerrig på ny kunnskap og tar initiativ

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 03.10.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Schwegaards gate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Øyvind Nilssen
Tlf: 988 30 461

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler