Analytisk og med interesse for klima og energibruk?

Bli kjent med NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Det norske energisystemet er i endring, og en sterk trend er at mer elektrifiseres. Samtidig er det mer press på ressursene. Energi- og klimapolitikk preges av dette, og vi står ovenfor viktige valg på energibrukssiden.

Vi ser etter deg som vil analysere hvordan ulik politikk og virkemidler virker inn på energi- og kraftsystemet. Du er opptatt av sammenheng og virkninger, og forstår også viktigheten av å formidle dette på en enkel måte. Du liker å framskaffe og analysere underlagsdata, og bidrar til å bygge opp gode beslutningsgrunnlag. Hos oss vil du få bruke dine analytiske ferdigheter til å forstå og belyse sammenheng og konsekvenser av ulike valg på energibruksområdet. 

Som et fagdirektorat for energi er det viktig å forstå utviklingstrekkene og hvordan de vil påvirke energi- og kraftsystemet fremover. Dette er noen av oppgavene vi har på Energi- og konsesjonsavdelingen, som i dag har rundt 110 ansatte. På seksjon for energibruk og teknologi er vi 15 personer som arbeider med å holde god oversikt over utviklingen av energibruk, fordelt på ulike energibærere og hvilke faktorer som påvirker. I tillegg jobber vi med å forstå hvilken rolle nye teknologier som forbruksteknologi, lagringsteknologier og lokal produksjon vil spille og hvordan de vil påvirke energibruk, energieffektivisering og forbruksfleksibilitet. Analysene og framskrivningene våre brukes til å gi et godt kunnskapsgrunnlag når myndighetene tar beslutninger for framtiden til det norske energisystemet.

Stillingen som utlyses er en fast stilling. 

Arbeidsoppgaver

Analysere, vurdere og synliggjøre virkningene av nytt eller endret regelverk på energibruksområdet:

 • Systematisere data og tallgrunnlag knyttet til energibruk blant annet ved hjelp av programmering.
 • Gjennomføre analyser som viser virkninger på energi- og kraftsystemet ved endringer i energibruk i Norge eller fra energipolitiske rammebetingelser i EU, for eksempel endringer i EUs utslippsreduksjonsmål.
 • Gjennomføre analyser som viser energieffektiviseringspotensial ved innføring av energieffektiviseringsdirektivet og endringene i bygningsenergidirektivet.
 • Andre relevante analyse- og utredningsoppdrag.
 • Synliggjøring av energibruk på NVEs hjemmesider og i andre kommunikasjonskanaler.

En viktig del av arbeidet vil være å bidra til å formidle analyseresultater og budskap fra avdelingens analyser - eksternt og internt. Gjennom nettsider, presentasjoner, publikasjoner, mv. 

Som følge av ev. endringer i organiseringen av avdelingen kan arbeidsoppgavene bli endret.

Kvalifikasjoner

 • Økonomisk/teknisk utdanning på masternivå innen energisystemanalyse eller andre relevante fagområder
 • Erfaring og/eller kjennskap til energi- og kraftsystemet
 • Gode evner i å strukturere og formidle data
 • Interesse for formidling på ulike kommunikasjonsplattformer
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstilling på norsk og engelsk

Det er fordelaktig om søkeren har:

 • Kjennskap til energisystemmodell, som TIMES eller liknende.
 • Erfaring fra programmering og modellering.
 • Kjennskap til og/eller erfaring fra energi- og effektbruk i bygg.
 • God kunnskap om norsk politikk og samfunnsstruktur.
 • Erfaring fra webbasert formidling, for eksempel Power BI.

Personlige egenskaper

 • Du er selvgående, analytisk og tenker helhetlig
 • God evne til å håndtere, prosessere og analysere data
 • Du har evne til å formidle kompliserte budskap på en strukturert og enkel måte
 • Du er samfunnsengasjert
 • Du har vilje, energi og motivasjon til å tenke nytt og har høy gjennomføringsevne
 • Du er god til å samarbeide og til å jobbe i team
 • Personlig egnethet tillegges vekt

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Sterkt tverrfaglig miljø
 • Familievennlig og fleksibel per
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Årslønn innenfor spennet kr 470 000 - kr 650 000,- i stillingskode avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør ev. førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (1085/1087/1181/1408/1434/1364). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.   
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  
Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.  
Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CV-er eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner: Ane Torvanger Brunvoll, seksjonssjef tlf.: 977 79 089, Ingrid Magnussen,  senioringeniør tlf.: 958 53 240 eller Christina Wachter, HR-kontakt tlf.: 920 65 215  

Om arbeidsgiveren

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

 

Søknadsfrist: 12.08.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kontaktperson:
Ane Torvanger Brunvoll, seksjonssjef
Tlf: 977 79 089

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler