APA - Rådgiver/seniorrådgiver (jurist) - Fast stilling

Om stillingen

Vi har ledig en fast stilling og mulighet for et vikariat.

Hos oss vil du få et verdifullt innblikk i arbeidet i et departement og mye læring. Du vil delta i utviklingen av statsansatteloven, tjenestetvistloven og karanteneloven med forskrifter gjennom saksbehandling, utredning og administrative oppgaver på det juridiske området. Du vil jobbe tett sammen med kolleger som arbeider med individuell og kollektiv arbeidsrett, og også i arbeidsgrupper sammen med medarbeidere fra alle avdelingens kompetanseområder.

De tre hovedområdene i avdelingens portefølje er:

 • forvaltning og utvikling av lov og avtaleverk
 • forhandlinger
 • arbeidslivskunnskap og utvikling

Et godt samspill mellom de tre områdene er en forutsetning for at vi kan levere godt på vårt samfunnsoppdrag. Du vil kunne påvirke innholdet i arbeidsoppgavene, og vil etter hvert få en mer selvstendig rolle med økt ansvar og handlingsrom.

I avdelingen er vi rundt 30 medarbeidere. Vår arbeidshverdag er preget av mye samhandling og teamarbeid. I tillegg har vi stor kontaktflate utad med andre departementer, arbeidsgiverorganisasjonene og samarbeidspartnere som SSB og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).


Du får jobbe med

Arbeidsoppgaver

 • Juridiske problemstillinger innenfor arbeidsrettslige tema, blant annet knyttet til statsansatteloven, tjenestetvistloven, karanteneloven, folketrygdloven, forvaltningsrett og hovedavtalen 
 • Bidra til politikkutforming gjennom lov og regelverksutvikling
 • Veiledning og bistand 
 • Utredning og prosjektarbeid
 • Forberedelse av saker til politisk ledelse
 • Andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde vil også kunne være aktuelt

Vi søker deg som

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
 • Godt juridisk skjønn
 • Relevant juridisk arbeidserfaring
 • Må kunne formidle klart, både skriftlig og muntlig

 

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra avdelingens fagfelt, for eksempel  innen statsansatteloven, tjenestetvistloven, karanteneloven, folketrygdloven, forvaltningsrett og hovedavtalen
 • Erfaring fra lov og regelverksutvikling
 • Erfaring fra utrednings- og/eller prosjektarbeid
 • Erfaring fra statsforvaltningen
 • God kunnskap om statlig regelverk, og erfaring med arbeidsgiverrollen 
 • God forståelse av det å jobbe i et sekretariat for politisk ledelse  

For stilling som seniorrådgiver kreves det normalt mer enn fem års relevant juridisk arbeidserfaring og erfaring utrednings- og/eller prosjektarbeid. I tillegg vil det for seniorrådgivere kreves at man kan arbeide særlig selvstendig, har god rolleforståelse og evne til å håndtere et høyt ansvarsnivå. 

For stilling som rådgiver kreves det normalt minst tre års relevant juridisk arbeidserfaring. Erfaring fra lov og regelverksutvikling er en fordel.

 

Personlige egenskaper

Du samarbeider lett med andre og må også kunne jobbe selvstendig. Du har en strukturert arbeidsform, tar initiativ, arbeider raskt og grundig og få jobben gjort innen avtalt tid. 

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Utdannelse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. 


Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et sterkt fagmiljø
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn: Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 540.000 - 715.000 pr år. Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. 

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Godt medarbeiderskap er viktig for oss.

KMD samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: avdelingsdirektør Martin Kjellsen, tlf: 92220255 eller e-post: Martin.Kjellsen@kmd.dep.no 


Søknadsfrist: 17.05.2021

Arbeidssted: R5, Akersgata 59

Arbeidsgiver:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler