Applikasjonsforvalter PAS/EPJ

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner hadde en omsetning i 2019 på 4,7 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Sykehuspartner forvalter de kritiske applikasjonene i Helse Sør-Øst, og vi søker en dyktig leder med
interesse for IKT til et av Norges mest spennende ikt-miljøer innen e-helse.

Virksomhetsområdet Kliniske IKT-tjenester Sykehuspartner har ansvaret for forvaltning av tjenester i Helse
Sør-Øst. Tjenestene er kritiske i helsepersonellets arbeid med å redde
pasienters liv og helse, noe som stiller store krav til kvalitet og stabilitet.  

Seksjonen Kliniske fellesapplikasjoner, har ansvaret for å forvalte pasientjournalsystemet DIPS og
Max Manus talegjenkjenning for helseforetakene. 
I tillegg til forvaltning av løsningene i produksjon bidrar enhetene i
seksjonen inn i arbeidet med å følge opp tjenestene, kravspesifisering, i
tilbud på videreutvikling, konfigurering og test samt deltakelse i større nye
utviklingsprosjekter. Seksjonen har i dag 60 medarbeidere.

Arbeidssted kan være Oslo, Drammen, Grimstad eller Porsgrunn. Oppgi i din søknad hvilket arbeidssted som er aktuelt for deg.

Vi tilbyr

 • Interessante, utviklende og varierte arbeidsoppgaver
 • Spennende fagmiljø med høy kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår

Noe reisevirksomhet må påregnes 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige
søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf.
offentlighetslovens §25.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på Høgskole/Bachelor- nivå, relevant erfaring
  kan veie opp for manglende utdanning 
 • Erfaring med kundeservice og rådgivning, kommunikasjon med kunder/brukere er en fordel
 • PAS/EPJ kompetanse
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • ITIL sertifisering

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Kundeorientert og ansvarsbevisst
 • Gode analytiske evner
 • Endringsorientert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: Snarest

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
Kliniske fellesapplikasjoner, Sykehuspartner HF
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Trine Beate Slettevold
Tlf: 93242870

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler