Applikasjonsforvalter – Sykehusspesifikke Kliniske Løsninger

Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi leverer IKT-, prosjekt-, lønns- og personaltjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 70.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Sykehuspartner har ca. 1400 ansatte og har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet.

 

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling.


Vil du være med på å sikre at sykehusene i Helse Sør-Øst får stabile og gode IKT løsninger som understøtter pasientbehandlingen? Da er denne stillingen noe for deg!

Enheten Sykehusspesifikke Kliniske Løsninger har ansvar for forvaltning av kliniske og medisinsk tekniske løsninger, som defineres som “sykehusspesifikke” i den forstand at de ikke har mange brukere, er utviklet av små leverandører og/eller er kun implementert lokalt på ett eller få sykehus. Løsningene er kritiske i helsepersonellets arbeid med å bedre helse og redde pasienters liv, og det stiller store krav til kvalitet og stabilitet.

Vi søker nå kandidater med erfaring fra applikasjonsdrift og forvaltning.

Vi tilbyr

En interessant og selvstendig stilling i en svært spennende og samfunnsnyttig bransje.
Deltagelse i spennende endrings- og utviklingsprosesser innen fagområdet.
Gode utviklingsmuligheter i et stort firma
Stor grad av frihet og påvirkningsmulighet
Fleksible arbeidstidsordninger
Nybegynner kurs og gode muligheter for å delta i strukturerte opplæringsløp.
Gode forsikrings- og pensjonsvilkår


Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Kvalifikasjoner

Gode IT kunnskaper og kompetanse på Microsoft teknologi
Kjennskap til:
database (Oracle og MS SQL)
webserver
nettverk og brannmur
medisinsk tekniske løsninger (MTU) er en fordel, men ikke et krav
applikasjonsforvaltning

Kjennskap til ITIL prosesser ønskelig, men ikke noe absolutt krav

Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) og engelsk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Personlige egenskaper

Evne til helhetsforståelse av tjenestene som leveres
Være analytisk, koordinerende og ha påvirkningskraft
Serviceinnstilt og kundeorientert
Resultatorientert, selvstendig
Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
Må trives i et aktivt og travelt miljø
Sterk gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet
Evne til å møte kunder og kolleger med respekt
Evne til å jobbe i team der det søkes å få til synergier når ulike fagkompetanser jobber sammen
Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 02.12.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:

Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Robert Hagel
Tlf: 92852826

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler