Arbeidsoppgaver innen forurensning og avfallshåndtering

Om stillingene

Klima- og miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken har ledig en fast stilling samt en midlertidig stilling i seksjon for industri, forurensning og avfall med kontorsted Oslo.  

Avdelingen har ansvar for å følge opp at nasjonal klima- og miljøpolitikk iverksettes i fylkene, ha oversikt over miljøtilstanden i fylkene og bidra til at dette utvikler seg i en klima- og miljøvennlig retning. Vi skal blant annet bidra til å beskytte miljøet ved å hindre alvorlig forurensning.


Arbeidsoppgaver

Stillingene som nå lyses ut vil bestå av saksbehandling innenfor Statsforvalterens myndighetsområde på forurensnings- og avfallsområdet. Dette innebærer: 

 • behandling av søknader om utslippstillatelser fra avfallsanlegg 
 • klagesaksbehandling og svare ut enkelthenvendelser  
 • veiledning av kommuner, avfallsbransjen og innbyggerne i vår region 

Det må påregnes at arbeidsoppgaver kan endre seg.  


Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra høyskole/universitet på masternivå innenfor miljøforvaltning, miljøteknikk, kjemi, biologi eller rettsvitenskap. I særlige tilfeller kan lavere utdanning kompenseres med høy relevant realkompetanse. 

For stilling som seniorrådgiver er det i tillegg et krav at du har/er: 

 • God oversikt over lovverk, virkemidler og den nasjonale politikken på området 
 • Særlig fagkompetanse og spisskompetanse innenfor ett eller flere fagområder nevnt over  
 • Særlig kvalifisert og evner å se utover eget fagområde ved å ta initiativ på tvers av fagområder 

 

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper: 

 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning innen avfalls- og forurensningsområdet vil bli vektlagt 
 • God oversikt over lovverk, virkemidler og den nasjonale politikken på området 
 • Kunnskap om forurensing- og avfallsfeltet inkludert avfallsdeponier 
 • Evne til å engasjere og interessere seg for fagområdene forurensning og avfall 
 • Evne til å jobbe selvstendig, sikre fremdrift og sluttføre saker 
 • Evne til å ha flere saker i prosess til enhver tid 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • God vurderingsevne og rolleforståelse 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk 

Personlig egnethet og vårt behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting. 

Kandidater som avslutter sin grad våren 2021 vil kunne komme i betraktning. Stillingskode/avlønning vil for disse bli vurdert ved en eventuell ansettelse. 


Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger. Den faste stillingen er ledig fra 01.09.2021.

Stillingene lønnes som rådgiver i kode 1434 i lønnsspennet kr 500 000 til 570 000 eller som seniorrådgiver i kode 1364 i lønnsspennet kr 550 000 til 620 000, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.


Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonssjef Kari Skogen på tlf. 22 00 36 69 / 900 13 760 eller avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth tlf. 32 26 69 99 / 993 015 19. 

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 05.08.2021

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.


Søknadsfrist: 05.08.2021

Arbeidssted: Holberg Terrasse, Stensberggate 27, 0170 Oslo

Arbeidsgiver:
Statsforvalteren i Oslo og Viken

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler