Arkitekt datavarehus

Skatteetaten har i 2018 anskaffet ny plattform for data-, informasjonsforvaltning og analyse og er i oppstart med etableringen av denne. Plattformen står sentralt i en stor satsing Skatteetaten gjør i arbeidet mot bl.a. svart økonomi. Svært god informasjonsforvaltning kombinert med realisering av prinsipper fra DataOps anses avgjørende for å lykkes i satsingen.

Fagfeltet vårt er i rivende utvikling. Dette setter store krav til både kompetanse og kapasitet på alle funksjoner innenfor datavarehusutvikling og -arkitektur. De mest sentrale komponentene i plattformen er levert av IBM og Hortonworks. Som utgangspunkt etableres den nye plattformen uten bindinger til det eksisterende.

Vi søker etter deg med sterk interesse for både moderne og tradisjonelle DVH-løsninger. Du er opptatt av at IT-løsninger først og fremst skal tilføre brukerne verdi. Du synes det er motiverende å tilhøre et inkluderende miljø som preges av tett samarbeid med mange ulike arbeidsoppgaver og store muligheter for personlig initiativ.

Rollen vil inngå i utviklingsavdelingen og være delaktig i den daglige planleggingen og utviklingen på ny plattform.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181), fra kr 690 000 – 840 000 kr avhengig av kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

relevant høyere utdanning innen IT, gjerne på masternivå. Lang og særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet
løsningsarkitekturkompetanse med sterk bakgrunn fra informasjonsarkitektur, datavarehus og BI
erfaring med kravspesifikasjon, design, utvikling og test av BI- og datavarehusløsninger
erfaring med ETL-verktøy og rapporterings-/analyseverktøy
god skriftlig og muntlig formidlingsevne

Personlige egenskaper

gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
nytenkende
løsningsorientert
engasjert
initiativrik

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Magne Karlsen
Tlf: (+47) 928 88 771

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler