Assisterende fylkeslege

LEDIG STILLING SOM ASSISTERENDE FYLKESLEGE HOS FYLKESMANNEN I BUSKERUD

 

Fylkesmannen i Buskerud har et ledig engasjement i 100% stilling som assisterende fylkeslege til og med 31.12.18.

 

Den som ansettes skal i første rekke jobbe med medisinskfaglige vurderinger i vår saksbehandling. Dette inkluderer å bidra inn i hendelsesbaserte klagesaker, rettighetssaker og tvangssaker. Andre oppgaver vil kunne være systemrevisjoner, rådgivning og veiledning overfor kommune - og spesialisthelsetjenesten.

Kravet vi setter til vår saksbehandling er at våre avgjørelser skal være kvalitetssikret både helserettslig og helsefaglig; i et nært samarbeid mellom jurister og helsepersonell.

 

Du må ha:

  • medisinsk embetseksamen og autorisasjon som norsk lege

Vi ønsker at du har:

  • bred erfaring fra primærhelsetjenesten
  • bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten
  • interesse for og god kunnskap om systemorientert arbeid
  • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi kan tilby deg utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø. Primært ønsker vi kandidater til 100% stilling, men deltidsstilling kan eventuelt vurderes.

 

Helse-, sosial- og vergemålsavdelingen har 38 ansatte fordelt på ulike faggrupper. Innenfor fagområdet helse arbeider vi med oppgaver innenfor helsefremmende, forebyggende og behandlende helse- og omsorgstjenester på kommunalt og spesialisert nivå. Fylkesmannen har tilsyn med alt helsevesen og alt helse- og omsorgspersonell i fylket. Avdelingen har også oppgaver innen tilsyn og utvikling av sosiale tjenester og utøver fylkesmannens vergemålsmyndighet.

 

Annet om stillingen

Stillingen teller som hovedutdanning for spesialitet i samfunnsmedisin, og Fylkesmannen legger til rette for spesialisering i samfunnsmedisin.

 

Stillingen lønnes som assisterende fylkeslege i stillingskode 0774 med brutto årslønn på

kr.680 200 – 874 400 i Statens lønnsregulativ. Det vil være mulighet for videreføring av engasjementet. Fylkesmannen har pensjonsordning i Statens pensjonskasse og fleksibel arbeidstid. Statlige ansettelsesvilkår gjelder. Det er prøvetid på seks måneder. Arbeidssted er Statens hus i Drammen. Vi holder til i et attraktivt område, med kort avstand til buss og jernbane.

 

Regjeringen har besluttet å slå sammen Fylkesmannen i Buskerud, Oslo og Akershus og Østfold til ett embete, med delt lokalisering i Drammen, Oslo og Moss. Endringen trer i kraft 1. januar 2019. Ansatte må være forberedt på at det kan skje endringer i organisering, oppgaver og tjenestested som følge av omstillingsprosessen

 

Fylkesmannen er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om navn på søker kan bli gjort offentlig, selv om søker ber om unntak fra offentlighet.

 

Nærmere opplysninger ved avdelingsdirektør Une Borg Kjølseth telf. 32 26 68 54, fagsjef Eskil Lobben telf 32 26 29 17, eller fung. fylkslege Marianne Skjerven-Martinsen

telf 32 26 68 51.

 

Vi ber deg sende søknaden elektronisk innen 21. januar 2018.

Søknadsskjema m/veiledning finner du på vår hjemmeside www.fylkesmannen.no/Buskerud.

 

Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 21.01.2018

Arbeidssted: Statens hus

Arbeidsgiver:
Fylkesmannen i Buskerud

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler