Assisterende regiondirektør

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.
IMDi har omlag 240 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrun
n. Direktoratet har i 2018 ca. 240,5 millioner kroner i driftsbudsjett og forvalter omtrent 16,9 milliarder kroner i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.
IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Har du lyst til å jobbe med integrering og kvalifisering av innvandrere? IMDi Øst har nå et ledig vikariat som assisterende regiondirektør ut 2019. Kontoret er ett av 6 regionkontor i IMDi og har 33 ansatte. Som assisterende regiondirektør i IMDi Øst skal du bidra til at vi leverer treffsikre og brukerorienterte tjenester innenfor kvalifisering og integreringsfeltet i Oslo, Akershus , Vestfold og Østfold. Kontoret har blant annet ansvar for oppfølging av minoritetsrådgiver som jobber på skoler/virksomheter i regionen, oppfølging av IMDis oppgaver i områdesatsingene i Oslo kommune, og ansvar for forvaltning av flere tilskuddsordninger. Som assisterende regiondirektør forventes det særskilt samarbeid med aktuelle skoleeiere og skoleledere der minoritetsrådgivere har sin arbeidsplass. Kontoret har et utbredt samarbeid med IMDis øvrige avdelinger om fagoppgaver med særlig vekt på raskere bosetting av flyktninger og høyere deltakelse blant innvandrere i arbeids- og samfunnsliv.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til statens regulativ som underdirektør, stillingskode 1059 (kr 623900-769100)
Fleksibel arbeidstid
IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv(IA)
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning masternivå, gjerne samfunnsfaglig
Ledererfaring, erfaring med prosjektledelse kan også vurderes.
Erfaring fra offentlig forvaltning
Erfaring fra samarbeid mellom stat og kommune er en fordel
Erfaring fra integreringsfeltet er en fordel

Personlige egenskaper

du har god evne til å tenke helhetlig og arbeide strukturert og strategisk
du tar initiativ, er løsningsorientert og fleksibel
du har gjennomføringsevne
du har gode relasjonsbyggende egenskaper, med evne til samspill
du ha god evne til å takle uforutsette og hektiske bestillinger; herunder håndtere stress
du har god muntlig og skriftlig formidlingsevne

Søknadsfrist: 22.08.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IMDi Øst, Oslo
Tollbugata 20
0152 Oslo

Kontaktperson:
Hege Aspelund
hea@imdi.no
Tlf: 41548897

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler