Attraktive lederstillinger i et samfunnsviktig regnskapsmiljøI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 1 200 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor. Divisjon innkreving har hovedansvaret for regnskap og innfordring på vegne av Staten. Divisjon Innkreving skal forvalte og utvikle ordninger for innkreving av skatt, merverdiavgift, særavgifter og andre krav.

Stillingene inngår i avdeling regnskap som fra 1 november 2020 vil bestå av ca. 150 medarbeidere. Vi søker seksjonssjefer til avdelingens to nyopprettede seksjoner. Du vil i stor grad kunne forme din stiling og arbeidshverdag, samtidig som du blir en del av et sterkt fagmiljø. Divisjon innkreving har over tid fått tilført stadig nye oppgaver og ansvarsområder, og har et sterkt fokus på forretningsutvikling. Avdeling Regnskap vil være sentral i arbeidet med forretningsutvikling og det ligger til rette for at flere medarbeidere vil få mulighet til å jobb med det store løftet som innkreving forventes å skulle ta de nærmeste årene.

Seksjon 1 får ansvar for fellesfunksjoner med et koordineringsansvar for hele avdelingen. Seksjonen har fagansvaret for innkrevingsregnskapene med overordnet ansvar for regnskapsavleggelse og analysearbeid innen blant annet skatteinngangen og annen service til kommunene. Seksjonen består av fem grupper fordelt på tre lokasjoner.

 Seksjon 2 har ansvar for regnskapsføring og avstemming av fem innkrevingsregnskap som sorterer under Skatteetatens innkrevingsportefølje. Seksjonen har ansvar for oppfølging, avstemming, utbetaling og reskontroføring, rapportering mv. for disse regnskapene. Seksjonen vil bestå av fire grupper fordelt på fire lokasjoner

 Stillingene inngår i avdelingens ledergruppe. Statelig innkreving forventes å ha en stor endringsagenda de nærmeste årene og riktig kandidat vil være med på å påvirke dette. 

 Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

 

For å ivareta vårt samfunnsoppdrag og bidra til bekjempelse av Covid-19 følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervju på video inntil videre. 

 

Vi tilbyr

Stillingsbetegnelse Seksjonssjef (kode 1211), og lønnsspenn fra kr. 820 000 – kr. 950 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på masternivå innen økonomi og regnskap. Søkere med lang relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • minimum 3 års arbeidserfaring innen økonomi og/eller regnskap
 • minimum 5 års ledererfaring med å videreutvikle og lede kompetansemiljø
 • må ha god regnskapsforståelse og god kunnskap innen bruk av Office produkter 
 • bør ha erfaring med å lede andre/lede andre ledere
 • fordel med erfaring fra fjernledelse
 • bør ha erfaring med analyse og rapportering
 • god forståelse for digitalisering og robotisering innen regnskapsfaget
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper

 • evne til strategisk tenking og analytisk tilnærming
 • du er resultatbevisst
 • arbeider effektivt, strukturert og selvstendig
 • gode samarbeids-og kommunikasjonsevner
 • ha en klar og samlende lederstil 
 • stor arbeidskapasitet og leveranseevne

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.

 

Vi tilbyr
 • mulighet for å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK)

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 02.08.2020

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Trond- Vegar Johansen
Tlf: 926 56 899

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler