Avdeling Innsikt har fokus på  informasjonsinnhenting fra åpne kilder

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

 

Verden og samfunnet endrer seg i rask takt. Økt internasjonalisering, digitalisering og ny teknologi gir rom for nye forretningsmodeller og tilpasninger. Skatteetaten er opptatt av å arbeide risiko- og kunnskapsbasert, endre seg i takt med omverden og være en organisasjon for fremtiden.

Til avdeling Innsikt søker vi to kreative og initiativrike medarbeidere med gode analytiske evner og utpreget interesse for å jobbe med avanserte dataverktøy. Du må være dyktig til å søke opp relevant informasjon fra åpne kilder, og videre kunne strukturere og videreformidle informasjonen på en profesjonell og kvalitativ måte. Vi søker etter medarbeidere som skal følge med på ny teknologi og programvare. Den vi ser etter må ha evne til å se hvordan data fra nye løsninger kan påvirke og endre måten næringsdrivende og personer tjener penger på. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 

Stillingen lønnes som stillingsbetegnelse rådgiver (kode 1434), fra kr 480 000 – kr 570 000 eller seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 550 000 - kr 690 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • 3 - 4 årig relevant utdanning fra universitet/høyskole, feks IT-ingeniør eller siviløkonom
  med svært gode IT-kunnskaper
 • relevant erfaring kan i enkelte tilfeller oppveie krav til utdanning
 • for tilsetting som seniorrådgiver kreves relevant erfaring/fagkunnskap
 • interesse for teknologi og evne til raskt å tilegne deg ny teknologi
 • være dyktig til å formidle på et klart norsk språk, både skriftlig og muntlig
 • må ha gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • ha evne til å arbeide selvstendig, men også i team
 • er nysgjerrig, initiativrik og nytenkende

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.10.2019

Arbeidssted: Bodø

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Moloveien 20
8003 Bodø

Kontaktperson:
Stein-Birger Ringseth
Tlf: 416 90 275

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler