Avdeling Innsikt leter etter en kreativ og nysgjerrig medarbeider - tar du utfordringen? 

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

 Verden og samfunnet endrer seg i rask takt. Økt internasjonalisering, digitalisering og ny teknologi gir rom for nye
forretningsmodeller og tilpasninger. Skatteetaten er opptatt av å arbeide
risiko- og kunnskapsbasert, endre seg i takt med omverden og være en
organisasjon for fremtiden.
 
Til avdeling Innsikt søker vi en kreativ og metodisk person til en av gruppene i Bodø. Gruppen er tverrfaglig sammensatt og består i dag av
19 medarbeidere. Vårt kjerneoppdrag er å forstå hvordan nye trender og risikoer
påvirker etterlevelsen innenfor skatte- og avgiftsområdet. Videre skal vi
utvikle treffsikre strategier som skal sikre høy etterlevelse innenfor nye
risikoområder. Oppdraget innebærer derfor at vi skal forstå utviklingen som
skjer i samfunnet og formidle ny kunnskap til divisjon Innsats og etaten for
øvrig. Gruppen tester virkemidler, strategier, metoder og nye verktøy for å
finne effektive måter å håndtere nye risikoer som avdekkes. Mye av arbeidet vil
være prosjektorganisert og i samarbeid med andre fagmiljøer, både innenfor og
utenfor egen avdeling.

 Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste
  pensjonsordninger

 Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 480.000,- til kr 570.000,- eller som seniorrådgiver (kode
1364), fra kr 550.000,- til kr 690.000,- avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå, f.eks innen samfunnsøkonomL
  samfunnsvitenskap, eller annen aktuell utdanning
 • særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • du må kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig
 • du har gode digitale ferdigheter
 • kjennskap til skatt- og avgiftsområdet vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Være metodisk og evne til å ta i bruk andres kompetanse i arbeidet
 • Være analytisk og ha evne til å tenke helhetlig
 • Ta initiativ og inneha stor gjennomføringskraft
 • Være nytenkende og kreativ 

 • noe reisevirksomhet må påregnes

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 17.10.2019

Arbeidssted: Bodø

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Moloveien 20
8003 Bodø

Kontaktperson:
Stig Heldal Kristiansen
Tlf: 951 87 538

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler