Avdelingsdirektør anskaffelser

Tolletaten er i spennende utvikling, og i ferd med å ferdigstille en fullstendig omorganisering. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft. 

Anskaffelsesavdelingen har ansvaret for etatens anskaffelser, tjenestekjøp og inngåelse og oppfølging av komplekse strategiske samarbeidsavtaler. Avdelingen skal sørge for at disse blir gjennomført i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser og i henhold til vårt samfunnsoppdrag.  

Som leder for anskaffelser vil du ha et helhetlig ansvar for å lede avdelingen administrativt og faglig, med personalansvar for 6-8 medarbeidere. Du rapporterer til divisjonsdirektør for administrasjonsdivisjonen. Til administrasjonsdivisjonen ligger ansvaret for etatens prosesser knyttet til fagområdene økonomi og rapportering, HR, strategi og plan, bedriftshelsetjeneste samt anskaffelser og fellestjenester.

Sentrale arbeidsområder:  

 • lede og koordinere arbeidet med gjennomføring av anskaffelser, herunder utarbeide og forvalte et felles rammeverk for anskaffelser som omfatter prosessbeskrivelser, metodikk, rutiner og maler
 • utvikle og implementere anskaffelsesstrategi for hele etaten
 • gi anskaffelsesfaglig rådgivning, veiledning og kvalitetssikring i hele organisasjonen
 • behovsavklaringer, risikovurderinger og konkurransestrategier
 • leverandøroppfølging og kontraktsadministrasjon  

Kvalifikasjonskrav: 

 • fullført mastergrad fortrinnsvis innen juridiske og/eller økonomiske fag. Bachelorgrad kombinert med svært god realkompetanse kan erstatte kravet om mastergrad.
 • relevant ledererfaring og erfaring fra offentlig anskaffelser
 • svært god kunnskap om regler for offentlige anskaffelser
 • erfaring fra IT-anskaffelser og IT-kontrakter, samt større komplekse prosjektanskaffelser
 • erfaring med databehandleravtaler og forvaltning av slike
 • gode IT-kunnskaper
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk  

Som leder for anskaffelser er det nødvendig at du:  

 • har en meget god organisasjons - og helhetsforståelse, kombinert med god prosessforståelse
 • er analytisk og har en systematisk arbeidsstil med stor arbeidskapasitet
 • har en serviceorientering mot organisasjonen 

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det også nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert.    

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere  
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat 
 • stillingen lønnes som avdelingsdirektør, kr. 870 000 - 1 050 000.  For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden 
 • arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo sentrum

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.  

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte divisjonsdirektør Erik Guldhav på telefon 99 52 50 92

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 02.06.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolldirektoratet

Kontaktperson:
Erik Guldhav, divisjonsdirektør
egul@toll.no
Tlf: 99515092

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler