avdelingsdirektør - fokusområder

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Vi søker ny avdelingsdirektør og ser etter deg som ønsker å være en sentral bidragsyter til utvikling av avdeling fokusområder. Vi er ute etter den beste kandidaten til stillingen, og det gis derfor frihet til å velge hvor du vil ha ditt daglige virke innenfor avdelingens største kontorsteder, hhv. Bergen, Førde, Hamar, Leknes, Lillehammer og Lillestrøm. Det stilles allikevel krav til noe reising i forbindelse med drift av avdelingen, ledermøter og andre samlinger.

Du trenger ikke være flink til alt, men vi leter etter deg som:

  • er en erfaren leder som omsetter mål og strategi til konkrete resultater. Det er en fordel om du også har ledet ledere  
  • er en utpreget relasjonsbygger som liker å spille andre gode, både de du selv har ansvar for, men også andre du og gruppen din samarbeider med
  • er modig nok til å utfordre etablerte sannheter og ta fremtidsrettede valg
  • utøver tillitsbasert ledelse, og er nysgjerrig på ulike perspektiver hos medlemmene i gruppen din
  • motiverer og engasjerer menneskene rundt deg. 

Om avdeling fokusområder

Avdeling fokusområder håndterer prioriterte risikoområder for å sikre riktig skatt og avgift. Avdelingen benytter alle tilgjengelige virkemidler fra veiledning, tung kontroll og regelverksutvikling for å oppnå dette. Den operative risikohåndteringen skjer i tett samarbeid med øvrige avdelinger i divisjonen og andre divisjoner.

I avdelingen har vi en tverrfaglighet som består av ca. 350 årsverk og er inndelt i tre seksjoner som ledes av hver sin seksjonssjef. Hovedansvarsoppgaver for vår nye avdelingsdirektør vil spenne fra planprosess til resultatoppfølging, delta aktivt i divisjonens ledergruppe, og ha et spesielt ansvar for utviklingsarbeid og strategi-implementering i avdelingen. I tillegg er du selvfølgelig ansvarlig for å bidra til motivasjon og kulturforståelse hos både ledere og medarbeidere, og bidra aktivt også utenfor eget ansvarsområde.

De ansatte i avdelingen består av jurister, revisorer, økonomer, analytikere og prosjektledere som jobber direkte med risikoområdene. Det er også medarbeidere som jobber bl.a. med ID-kontroll og veiledning. Alle ønsker å bidra til at avdelingen og divisjonen leverer på Skatteetatens samfunnsoppdrag.

Vi tilbyr

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. 

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger. Les mer på spk.no. Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som avdelingsdirektør (kode 1060), og får en brutto årslønn mellom kr. 950.000 – 1.200.000, avhengig av kvalifikasjonene dine. De første 6 månedene regnes som prøvetid.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt fremkomme på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Divisjon innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetaten sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet. Tillit til den jobben vi gjør er avgjørende for resultatet. Hos oss får du en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. 

Kvalifikasjoner

  • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Utenlandske grader må være godkjent av NOKUT
  • erfaring med ledelse i en større organisasjon, og gjerne erfaring med å lede ledere
  • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 06.12.2022

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
divisjon innsats, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Odd Woxholt
Tlf: 450 35 459

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler