Avdelingsdirektør IT og administrasjon

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med mer enn 18.000 arbeidsplasser i hele landet, og vi gir råd og informasjon til et høyt antall personer via vår telefontjeneste, mail og Facebook. Arbeidstilsynet består av sju regioner med tilhørende tilsynskontorer, svartjenesten i Bodø og direktoratet i Trondheim. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

I henhold til offentlighetsloven kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet søker ny avdelingsdirektør som vil få en sentral rolle i opprettelsen av avdelingen og utvikling av et spennende og sammensatt fagmiljø. Avdelingsdirektøren vil få en rolle i å bygge og utvikle den nye avdeling i tråd med ny modell og dennes målsetting. Avdeling IT og administrasjon vil støtte etatens arbeid med å skape et bedre arbeidsliv i Norge. Vi ser etter en ambisiøs leder som evner å skape begeistring og samhandling på tvers av arbeidsprosesser og fagområder. Utvikling og digitalisering av tjenestene vil være en viktig forutsetning for å lykkes i rollen.

Vi tilbyr

Stillingene er plassert som Avdelingsdirektør kode 1060. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten. De første seks månedene er prøvetid.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Arbeidstilsynet er en åpen og inkluderende arbeidsplass og som statlig arbeidsgiver skal vi utnytte den fulle bredden av befolkningens kompetanse. Vår arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb.

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall gis en begrunnelse for dette i søknaden. Iht offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere som evt. ber om unntak fra offentlighet vil bli kontaktet særskilt dersom nærmere begrunnelse ikke automatisk fyller kriteriene.

Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til Avantas ved Hanne Haug Fremo tlf 982 12 455 eller Christian Ingebrigtsen tlf 474 62 547. Alle henvendelser til Avantas behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

Kvalifikasjoner

  • Høyere utdanning innen organisasjon og ledelse
  • Relevant ledererfaring med dokumenterbare resultater fra omstilling/utvikling
  • God økonomiforståelse – stillingen har delegert myndighet for budsjettstyring innen egen avdeling og ansvar for seksjon for lønn & regnskap

Personlige egenskaper

  • Evne til å jobbe selvstendig og nøyaktig innen gitt mandat
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og forutsetning for å bygge relasjoner mellom ulike aktører
  • Innovativ, initiativrik, utviklingsorientert og fleksibel
  • Forutsetning for å skape og utvikle et godt arbeidsmiljø innad i avdelingen og i møte med resten av etaten.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.09.2019

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Direktoratet for arbeidstilsynet, Arbeidstilsynet
Prinsens gate 1
7013 Trondheim

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler