Avdelingsdirektør operativ fellesavdeling

Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten er i ferd med å ferdigstille en omorganiseringsprosess og etablerer grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Operativ fellesavdeling skal etableres i Grensedivisjonen. Avdelingen skal understøtte den operative utøvelsen av divisjonens kjerneoppgaver som utføres i de seks geografiske områdene. Avdelingen har ansvar for å levere operativ beslutningsstøtte og bistand i den gjennomføring og oppfølging av saker i etterkant av kontroll. Avdelingen består av divisjonens døgnbemannede operasjonssenter, en etterretningsseksjon og en juridisk seksjon.  

Som avdelingsdirektør for Operativ fellesavdeling vil du ha et helhetlig ansvar for å lede enheten administrativt og faglig. Avdelingen består til sammen av om lag 75 medarbeidere, hvorav tre seksjonssjefer som du vil ha direkte personalansvar for. Du rapporterer direkte til divisjonsdirektøren for Grensedivisjonen og inngår i divisjonens ledergruppe.

Sentrale arbeidsområder: 

 • etablere og utvikle en ny avdeling med sentrale funksjoner for divisjonens operative kjerneoppgaver
 • personal- og resultatansvar 
 • plan- og rapporterings- og budsjettansvar
 • Undervisnings- og foredragsoppgaver samt noe reisevirksomhet må påregnes i stillingen  

Kvalifikasjonskrav:

 • fullført mastergrad og relevant realkompetanse. Bachelorgrad kombinert med svært god realkompetanse kan erstatte kravet om mastergrad.
 • relevant ledererfaring
 • gode samarbeidsevner
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Det er ønskelig med: 

 • innsikt og kunnskap om operasjonell styring og etterretning
 • erfaring fra hjemmelsarbeid og sanksjonering
 • erfaring fra offentlig sektor 
 • erfaring fra utviklings- og digitaliseringsarbeid

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert. 

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere 
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat
 • stillingen lønnes som avdelingsleder/avdelingsdirektør, kr 850 000 – 950 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for trening i arbeidstiden
 • arbeidssted Moss

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab.

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Heidi Vildskog på telefon 415 14 206 eller Stina Smedsrud på telefon 995 03 714. 

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 02.06.2020

Arbeidssted: Viken

Arbeidsgiver:
Tolldirektoratet

Kontaktperson:
Heidi Vildskog
Tlf: 415 14 206

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler