Avdelingsdirektør systemutvikling

Brenner du for DevOps, tverrfaglige utviklingsteam og samfunnsviktige IT-løsninger?

Tolletaten er inne i en omfattende omorganisering og fornyelse, og digitalisering og IT er strategiske virkemidler i endringen. Vår samfunnskritiske rolle for landets forsyningssikkerhet, for å sikre etterlevelse av lover og regler for all import og eksport av alle typer varer, og for å bidra til næringslivets konkurranseevne blir stadig mer synlig. For å forbedre utføringen av samfunnsoppdraget må Tolletaten ta i bruk ny teknologi, arbeide på nye måter og bedre utnytte informasjon om varestrømmer over grensen og aktørene som er involvert i dette. 

Tolletaten har igangsatt flere store digitaliseringsprosjekter for store deler av etatens kjernevirksomhet der nye løsninger nå er under utvikling. Både egenutvikling og samarbeid med eksterne leverandører inngår i arbeidet.

Som leder for systemutvikling vil du ha et helhetlig leveranseansvar for utvikling og forvaltning av etatens virksomhetskritiske kjernesystemer. Du vil lede en enhet med om lag 20 medarbeidere pluss innleide konsulenter. I tillegg vil du bli en viktig nøkkelperson i IT-divisjonens ledergruppe. Ledergruppen vil etableres med flere andre nye ledere, og du vil være med på strategisk arbeid for å forme både IT-divisjonen og lederteamet i tiden fremover. 

Du vil være ansvarlig for en avdeling med erfarne arkitekter, utviklere, testere og driftsansvarlige som er teamorganisert. Vi jobber mest mulig etter en kontinuerlig leveransemetodikk med systemutvikling, drift, og test i tett samspill («DevOps»). Vi ser etter en sterk og klar leder som kan virke som en smidig coach for disse teamene. 

Avdelingen har bl.a. ansvar for samfunnets kjernesystemer for import og eksport av varer. Teknologisk sett er utviklingen i all hovedsak basert på Java med en moderne samling verktøy og arkitektur. Det er utstrakt samhandling med andre myndigheter, næringslivet og andre lands tollmyndigheter, og du vil få anledning til aktivt eksternt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Til avdelingen ligger følgende arbeidsområder:  

 • systemutvikling og systemarkitektur
 • metodikk for kontinuerlige leveranser hvor utvikling, forvaltning, testing og drift er integrerte oppgaver
 • driftsoppfølging og driftsansvar, delta i beredskaps-/driftsvaktordning
 • testledelse, test og dataanonymisering for testformål
 • oppfølging av underleverandører og samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav: 

 • ​fullført mastergrad og relevant realkompetanse. Bachelorgrad kombinert med svært god realkompetanse og relevant tilleggsutdanning kan erstatte kravet om mastergrad.
 • kompetanse innen systemutviklingsmetodikk, god kjennskap til smidige metoder, DevOps og metodikk for kontinuerlige leveranser. 
 • erfaring fra systemforvaltning, systemarkitektur og systemintegrasjon
 • erfaring med personalledelse
 • erfaring med å lede virksomhetskritiske og komplekse systemutviklingsleveranser 

Som leder for systemutvikling er det nødvendig at du har:  

 • evne til å motivere og utvikle dine ansatte og skape gode relasjoner til interessenter i organisasjonen
 • interesse for ny teknologi og gjerne bakgrunn fra utvikling
 • erfaring med å bygge opp leveransekraftige forvaltningsorganisasjoner med høy grad av brukerorientering
 • evne til å utvikle og kommunisere fremtidsbilder for tjenesteporteføljen
 • strukturert arbeidsform og er kvalitets- og resultatorientert 
 • evne til å lede kompetente teknologer til ønsket resultat

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det også nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert.  

Vi tilbyr: 

 • et tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat
 • en utfordrende og faglig spennende rolle i en etat med stor satsing på digitalisering
 • ansvaret for å utvikle en avdeling som møter nåværende, men også fremtidige behov innen løsning og arkitektur, gjennom et smidig arbeidssett
 • stillingen lønnes som avdelingsdirektør, kr 870 000 – 1 050 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden 
 • arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo sentrum 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.  

 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte divisjonsdirektør Jan Erik Ressem på telefon 93248238.

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 02.06.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolldirektoratet

Kontaktperson:
Jan Erik Ressem, divisjonsdirektør
Tlf: 3248238

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler