Avdelingsdirektør

Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvar for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond. 
Finansavdelingen samordner regjeringens arbeid med statsbudsjettet og forbereder avgjørelser i regjeringen. Statsrådene legger som hovedregel frem alle viktige saker for regjeringen.

Finansavdelingen vurderer disse forslagene og gir faglige råd til finansministeren. Avdelingen er delt inn i fem seksjoner. Seksjon for strukturtiltak og kvalitetssikring har ansvar for utredningsinstruksen, samfunnsøkonomisk analyse, ordningen for ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringer, områdegjennomganger og annet arbeid for effektiv bruk av ressursene over statsbudsjettet.

Seksjon for strukturtiltak og kvalitetssikring

Finansavdelingen har som mål å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser gjennom å tilrettelegge for godt opplyste politiske prioriteringer innenfor en ansvarlig økonomisk ramme.  Seksjon for strukturtiltak og kvalitetssikring (SSK) skal bidra til dette, blant annet gjennom å:

  • videreutvikle og forvalte et godt rammeverk for utredning og vurdering av nye utgiftsforslag i statsbudsjettet
  • sette søkelys på områder hvor samfunnet kan få mer igjen for ressursene som settes inn

Om stillingen

SSK forvalter rammeavtalen for kvalitetssikring av store statlige invester og har ansvar for faglig styring av Direktoratet for økonomistyring innenfor seksjonens ansvarsområde, og forskningsprogrammet Concept ved NTNU. Seksjonen samarbeider tett med budsjettseksjonene i avdelingen og har også mye samhandling med andre departementer.

Vi søker strategisk orientert leder med engasjement for effektiv ressursbruk og samfunnsøkonomisk analyse som kan veilede og motivere høyt kompetente medarbeidere. Lederen skal bidra til at seksjonens arbeid holder høy faglig kvalitet, ivareta godt samarbeid og være en pådriver for departementenes arbeid med effektiv ressursbruk.
 

Kvalifikasjonskrav

  • Utdanning på mastergradsnivå med gode resultater innen økonomi eller annen samfunnsvitenskapelig utdanning.
  • god kjennskap til regjeringens budsjettarbeid og forståelse for beslutningsprosessene i departementene
  • erfaring fra arbeid innenfor seksjonens ansvarsområder

Det er ønskelig med god forståelse av fagområdet samfunnsøkonomisk analyse og kunnskap om statens prosjektmodell.  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samarbeidsevne og rolleforståelse er en forutsetning.

Annen informasjon

Kontakt: Ekspedisjonssjef Pål Longva, telefon 22 24 43 00/99 15 39 07.

Søknadsfrist: 1. oktober 2021. Søknaden merkes med referansenummer 23/21.

Lønn: kr 950 000 – 1 100 000 (pluss betalt overtid). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Ansatte i Finansdepartementet må kunne autoriseres for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven. For mer informasjon om autorisasjon, se her: https://jobbifin.dep.no/jobb-ifin/rekrutteringsprosessen/.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd. Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Søknadsfrist: 01.10.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Finansdepartementet

Kontaktperson:
Pål Longva, ekspedisjonssjef
Tlf: 22 24 43 00 / 99 15 39 07

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler