Avdelingsdirektør

 

Fylkesmannen i Buskerud har ledig engasjement i 100% stilling som avdelingsdirektør i Helse-, sosial- og vergemålsavdelingen. Stillingen inngår i Fylkesmannens strategiske ledergruppe.

 

Fylkesmannsembetene står ovenfor større strukturendringer, og Fylkesmannen i Buskerud vil fra 1. januar 2019 bli slått sammen med Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Østfold. Stillingen som avdelingsdirektør blir derfor lyst ut som et engasjement. Stillingen er ledig fra 1. desember 2017, med varighet frem til iverksetting av ny struktur for Fylkesmannen den 1. januar 2019.

 

Fagområdene helse-, sosial og vergemål er slått sammen i en avdeling. Avdelingsdirektøren skal lede et spennende og høyt kvalifisert personale, som for tiden omfatter ca. 38 årsverk, hvorav 3 fagsjefer. Avdelingen legger stor vekt på service, samarbeid og dialog med berørte parter, lokalt og regionalt. Det forutsettes god forståelse for lederrollen og myndighetsrollen. Avdelingens samlede oppgaver omfatter i hovedsak veiledning og utviklingsarbeid, klagesaksbehandling, tilsyn, kompetanseutvikling og tilskudd.

 

Kvalifikasjoner:

  • relevant høyere utdanning på master/hovedfagsnivå
  • dokumentert og relevant ledererfaring
  • god innsikt i offentlig forvaltning
  • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

  • handlekraft og evne til å arbeide strategisk, rasjonelt og målrettet
  • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • evne til å motivere og utvikle medarbeidere  

Stillingen lønnes som avdelingsdirektør i stillingskode 1060, med brutto årslønn på kr 745 000 – 883 000 i Statens lønnsregulativ.

 

Fylkesmannen har pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Arbeidssted er Statens hus i Drammen. Det er prøvetid på seks måneder.

 

Fylkesmannen er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om navn på søker kan bli gjort offentlig, selv om søker ber om unntak fra offentlighet.

 

Nærmere opplysninger ved fylkesmann Helen Bjørnøy, tlf. 32 26 66 01 / 958 70 120 eller

ass. fylkesmann Hans-Petter Christensen tlf. 971 74 799.

 

Vi ber deg sende søknaden elektronisk via Jobbnorge.no innen 27. november 2017.

 

Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 27.11.2017

Arbeidssted: Statens hus

Arbeidsgiver:
Fylkesmannen i Buskerud

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler