Avdelingsleder for Program og porteføljestyring

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner hadde en omsetning i 2019 på 4,7 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus og betjener helseforetakene i Helse Sør-Øst med IKT tjenester, prosjekttjenester, lønn-, personal- og logistikktjenester.

Sykehuspartner skal i årene som kommer gjennomføre en omfattende modernisering av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst. Helse Sør-Østs utviklingsplan setter ambisiøse mål for regionen frem mot 2035. Sykehuspartner skal legge til rette for å nå disse målene gjennom blant annet å identifisere og planlegge vår aktivitet slik at våre tjenester og teknologi understøtter sykehusenes fremtidige behov. 

Vi søker nå en avdelingsleder som skal ha ansvar for faglig utvikling og ledelse av sykehuspartners prosjektportefølje-, program- og prosjektstyring inkludert kapasitetsstyring. Avdelingen består i dag to seksjoner samt programleder(e).

Denne rollen har direkte og-/eller indirekte påvirkning på resultater i eget virksomhetsområde og andre virksomhetsområder. Den krever erfaring fra å lede ledere på et høyt nivå med fokus på langsiktige målsetninger og planer på et strategisk nivå.

Stillingen rapporterer til virksomhetsdirektør for Prosjekttjenester og leverandørstyring.

Vi tilbyr

  • En utfordrende stilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
  • Mulighet til å være med å utvikle fremtidens helsetjenester med bruk av IKT
  • Interessante, utviklende og varierte arbeidsoppgaver
  • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
  • Fleksible arbeidstidsordninger

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Kvalifikasjoner

  • Høyere relevant utdanning på masternivå, relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
  • Solid erfaring fra program- og porteføljestyring, inkludert kapasitetsstyring i store virksomheter
  • Minimum 5 års erfaring innen ledelse av andre ledere på et strategisk nivå
  • Sterke lederegenskaper på strategisk nivå; god til å sette fokus, mobilisere ressurser og levere resultater
  • Lang erfaring med å arbeide med helhetlige langsiktige handlingsplaner på tvers av ansvarsområder 

Personlige egenskaper

Avdelingsleder er en relasjonsbygger som skaper entusiasme så du må være trygg og offensiv, ha godt humør og være en tydelig leder som har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig. Det kreves sterke samarbeidsegenskaper og evne til å knytte relasjoner, samt evner til å bygge team og nettverk i virksomheten og regionen

Avdelingsleder skal være rollemodell for Sykehuspartners ansatte ved å etterleve verdier og etiske retningslinjer

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.02.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Prosjekttjenester og leverandørstyring, Sykehuspartner HF
Hoffsveien 1 D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Terje Takle Johnsen
Tlf: 91126532

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler