Avdelingsleder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 250 ansatte fordelt på kontorer i Narvik og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2021 ca. 326 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 9 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Vi er på jakt etter en avdelingsleder med kunnskap innenfor avdelingens ansvarsområder. Avdelingen har en sammensatt portefølje, som stiller store krav til den som skal lede. Det vil kreve ferdigheter  til ledelse både på faglig og operativt nivå.

Som avdelingsleder får du muligheten til å videreutvikle sentrale funksjoner i direktoratet, herunder bygningers drift, samfunnssikkerhet og beredskap, informasjonssikkerhet og personvern, anskaffelser og avtaleforvaltning. Du må være opptatt av å sikre gode internkontrollsystemer for disse områdene.

Avdelingen er sentral i IMDi, med fagområder som har stor betydning for alle direktoratets divisjoner og avdelinger. Avdelingen inngår i Divisjon for Økonomi og IT, hvor det er to andre avdelinger: avdeling for økonomi- og tilskudd og avdeling for IT og dokumentasjon. Kunnskap og interesse for divisjonens øvrige fagområder er en forutsetning for å kunne løse divisjonens oppgaver på en god måte. Som avdelingsdirektør inngår du i divisjonenes ledergruppe.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som underdirektør kode 1059, kr 801 300 - 948 900 brutto per år. Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med god kantineordning, treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Høyere utdanning, minimum bachelor-nivå. (Alle søkere må dokumentere vitnemål. Bruk gjerne vitnemålsportalen.no der det er mulig.)
 • Arbeidserfaring  på fagområdene anskaffelser og avtaleforvaltning. Herunder også erfaring med operativ oppfølging av avtaler og erfaring med å bygge gode rutiner knyttet til bygningers drift
 • Relevant ledererfaring
 • Gode IT-kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Ønskelige krav

 • God forståelse for de muligheter digitale verktøy gir for en organisasjon knyttet til informasjonsdeling og effektivisering av arbeidsprosesser i virksomheten
 • Erfaring med implementering av digitale systemer

  Personlige egenskaper

  • Effektiv og ryddig
  • Resultat-orientert
  • Samarbeids-orientert
  • Selvstendig
  • Serviceinnstilt

  Stillingsbrøk

  100

  Søknadsfrist: 07.12.2021

  Arbeidssted: Oslo

  Arbeidsgiver:
  Avdeling for informasjonssikkerhet og anskaffelser 
  Tollbugata 20
  0152 Oslo

  Kontaktperson:
  Ragnhild Dugstad
  Tlf: 41546519

  Søk på stillingen

  Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler