Avdelingsleder Kompetanse og utdanning

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner hadde en omsetning i 2018 på 3,6 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Kompetanse og utdanning er en nyopprettet avdeling i Virksomhetsområdet (VO) HRØR.  Dette VO leverer tjenester innen:

 • HR,
 • Kompetanseutvikling
 • Økonomi og Logistikk
 • Fellesfunksjoner
 • Tjenesteetablering og utvikling. 

Det er et tett og nært samarbeid på tvers av avdelingene med totalt 248 medarbeidere.

Kompetanse og utdanning utvikler og forvalter system for:

 • Spørreundersøkelser
 • Digital læring 
 • Kompetanseplanlegging

Avdelingen  har16 faglig dyktige medarbeidere. Vi setter nå avdelingen i stand til å forvalte en økende portefølje i nær dialog med alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.  Kompetanseplan for alle yrkesgrupper  i Helse Sør-Øst og utvidet etterspørsel av e-læringstilbud innebærer et betydelig utviklingspotensial.

Vi tilbyr

 • Arbeidsoppgaver med tydelig samfunnsansvar
 • Godt arbeidsmiljø som preges av godt samarbeid og høy grad av selvstendig ansvar
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Gode forsikrings og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger 

 Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan
bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige
søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf.
offentlighetslovens §25

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med å lede organisasjon og tjenester i vekst
 • Relevant ledererfaring fra kompetansemiljøer
 • Evne til å sette seg inn i kundens behov, se muligheter og utvikle effektive og gode tjenester 
 • Evne til å se helhetlig, sammenhenger og avhengigheter mellom organisasjon, system og prosess. 

Personlige egenskaper

 • Du er fremtidsrettet og engasjert. 
 • Du er løsningsorientert, har sterk gjennomføringsevne og skaper entusiasme. 
 • Du er god relasjonsbygger. 
 • Du er trygg og offensiv, med godt humør. 
 • Du er en tydelig leder med gode kommunikasjonsevner. 
 • Du indentifiserer deg med våre verdier og er fremoverlent, god medspiller og ansvarlig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.08.2019

Arbeidssted: Drammen

Arbeidsgiver:
HRØR, Sykehuspartner HF
Grønland 34
3045 Drammen

Kontaktperson:
Marit Eskeland
Tlf: 48153506

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler