Avdelingsleder MR og forebygging

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 216 ansatte fordelt på i kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2020 ca. 279 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 11 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Vi ser etter en operativ og strategisk leder som vil bidra til å utvikle integreringsfeltet videre. 

Som avdelingsleder i IMDi får du muligheten til å bidra politikkutvikling, drive arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold videre og utvikle IMDis tjenester på feltet. 

Ditt ansvar som avdelingsleder

Som avdelingsleder i MR- og forebyggingsavdelingen vil du få et stort ansvar for IMDis arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Det innebærer særskilte hjelpetjenester som minoritetsrådgiverordningen, integreringsrådgiverordningen og IMDis forebyggende fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. 

Hvem er vi?

IMDi er et moderne og mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser.

Vårt arbeid innebærer dialog og samarbeid med departement, justissektoren, kommunal sektor, direktorater og andre organisasjoner. Ditt arbeid vil bidra til vår helhetlige innsats for å implementere og bidra til å utvikle regjeringens integreringspolitikk. 

Stillingen innebærer faglig og personalmessig ledelse av avdelingen og jevnlig samarbeid med tre andre avdelingsledere. Stillingen rapporterer til divisjonsdirektør for analyse og mangfold. MR- og forebyggingsavdelingen består i dag av om lag 60 dyktige medarbeidere, herunder 2 personalledere, som igjen har ansvar for 49  minoritetsrådgivere. 

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som underdirektør kode 1059, kr. 643 000 - 792 700 brutto per år etter  kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid
 • IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Relevant ledererfaring
 • God forståelse av offentlig forvaltning og politiske prosesser
 • Erfaring fra offentlig sektor og fra samordningsprosesser med flere statlige aktører involvert.
 • Innsikt i integreringsfeltet og strategisk tilnærming til
  tilgjengelige virkemidler
 • Erfaring fra forebyggende arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap,
  kjønnslemlestelse og æresrelatert vold.
 • Svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk 

Ønskelig:

 • Kjennskap til IMDis minoritetsrådgiverordning er en fordel.
 • Internasjonal erfaring er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og selvgående
 • Løsningsorientert og leveringsdyktig 
 • Analytisk og strategisk
 • Trygg og tydelig i lederrollen, med gode samarbeidsegenskaper og evne til å bygge relasjoner
 • Svært god rolleforståelse 

Personlige egnethet for stillingen vil vektlegges 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.01.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
MR og forebygging, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Tollbugata 20
0152 Oslo

Kontaktperson:
Andreas C. Halse
acha@imdi.no
Tlf: 41474619

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler