Avdelingsleder Regionale HR tjenester

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner hadde en omsetning i 2018 på 3,6 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Regionale HR tjenester er den største avdelingen i virksomhetsområdet HRØR.  Dette virksomhetsområdet (VO) består av følgende avdelinger:

 • Regionale HR tjenester 
 • Regionale Kompetanse og utdanningstjenester
 • Regional Økonomi og Logistikktjenester
 • Felles funksjoner
 • Tjenesteetablering  og utvikling

Det er et tett og nært samarbeid på tvers av avdelingene med totalt 248 medarbeidere. Regionale HR tjenester understøtter Helseforetakenes HR prosesser  i Helse Sør-Øst. Vi forvalter systemer og leverer tjenester innenfor områdene rekruttering, ansettelse, lønn, refusjon og ressursstyring.

Avdelingens hovedfokus er å videreutvikle standardiserte, felles og effektive arbeidsprosesser med høy kvalitet for hele regionen.  Dette gjør vi blant annet gjennom aktivt å jobbe med kontinuerlig forbedring,  ta i bruk automatisering og robotteknologi, i nært samarbeid med helseforetakene.

Avdelingen består av ca.150 medarbeidere 

Vi tilbyr

 • Arbeidsoppgaver med tydelig samfunnsansvar
 • Godt arbeidsmiljø som preges av godt samarbeid og høy grad av selvstendig ansvar
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger  

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige
søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf.
offentlighetslovens §25.

Kvalifikasjoner

 • Relevant ledererfaring fra kompetansemiljøer
 • Evne til å se helhetlig, forstå sammenhenger og avhengigheter mellom organisasjon, system og prosess
 • Erfaring med kontinuerlig forbedring

Personlige egenskaper

 • Du er fremtidsrettet, engasjert og har fokus på kontinuerlig forbedring
 • Du er løsningsorientert, har sterk gjennomføringsevne og skaper entusiasme
 • Du er en utpreget relasjonsbygger
 • Du er trygg og offensiv med godt humør
 • Du er en tydelig leder med gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 • Du identifiserer deg med våre verdier og er fremoverlent, god medspiller og ansvarlig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 20.06.2019

Arbeidssted: Drammen

Arbeidsgiver:
HRØR, Sykehuspartner HF
Grønland 34
3045 Drammen

Kontaktperson:
Marit Eskeland
Tlf: 48153506

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler