Bibliotekar - arkivar

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 565 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 680 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Dette er stillingen for deg som er interessert i musikk og film, og i registrering, systematisering og gjenfinning av slikt materiale. Vi har nå ledig en midlertidig stilling med to års varighet tilknyttet seksjon Monografier, lyd og bilde i Mo i Rana.

Arbeidet omfatter registrering og klargjøring av materiale til
digitalisering, bevaring og formidling. Det kan dreie seg om både lyd
og levende bilder, og materialet kommer både fra Nasjonalbibliotekets egen samling og fra samlinger som vi digitaliserer for andre institusjoner i ABM-sektoren. Håndtering av bestillinger fra eksterne, eksempelvis plateselskaper, vil også inngå i arbeidet.

Vi tilbyr

En spennende jobb i en organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag.

Midlertidig stilling som 1410 bibliotekar, 1065 konsulent eller 1434 rådgiver avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. Aktuell lønnsplassering er fra ltr. 45-56, som for tiden utgjør kr 416 400 - 498 800 pr år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med minimum bachelor innen bibliotek- og informasjonsvitenskap, arkiv- og samlingsforvaltning eller medievitenskap, eller annen bachelor med minimum ett år med bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap i fagkretsen. Annen relevant erfaring kan erstatte kravet om høyere utdanning.

Du må beherske norsk og engelsk meget godt, både skriftlig og muntlig.

God kjennskap til databehandling, filhåntering og digitale formater er en fordel.

Erfraring med kundebehandling, både skriftlig og muntlig, er en fordel.

Dokumentert kunnskap om og interesse for musikk og film, samt erfaring med registrering av slikt materiale vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Vi søker en medarbeider som er strukturert, initiativrik, nøyaktig og effektiv og som behersker både det å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør være omstillingsdyktig, omgjengelig og resultatorientert. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 21.05.2021

Arbeidssted: Mo i Rana

Arbeidsgiver:
Avdeling Tilvekst og kunnskapsorganisering, Nasjonalbiblioteket
8624 Mo i Rana

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler