Bibliotekar - Avdeling for Tilvekst og kunnskapsorientering

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»


Stillingen er tilknyttet seksjon Kunnskapsorganisering pliktavlevert materiale som har ansvar for katalogisering og klassifikasjon av pliktavleverte dokumenter til katalog og nasjonalbibliografi. I stillingen inngår katalogisering og klassifikasjon av periodisk materiale og ansvar for tildeling og registrering av ISSN til norske tidsskrift. I tillegg vil det innebære deltakelse i det internasjonale ISSN-samarbeidet. 

Vi tilbyr

 
  • En utfordrende og selvstendig jobb i et godt arbeidsmiljø.
  • Fast ansettelse i stillingskode 1410 Bibliotekar ltr. 36- eller 1434 Rådgiver ltr. 45-. Aktuelt lønnsplassering for denne stillingen er ltr. 50-60, som for tiden utgjør brutto kr 449 300 – 532 300 pr. år.
  • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
  • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift.


Språk
Norsk og engelsk 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Nasjonalbiblioteket å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn eller nedsatt funksjonsevne.

Navn på alle søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Attester og vitnemål vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.  

Kvalifikasjoner

  • Bachelor innen bibliotek- og informasjonsvitenskap, arkiv- og samlingsforvaltning, eller bachelor med minimum ett år med bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap i fagkretsen 
  • Du må beherske norsk og engelsk godt, skriftlig og muntlig 
  • Kjennskap til Open Access og publiseringskanaler i akademia er ønskelig
  • Erfaring med katalogisering og klassifikasjon
  • Gode datakunnskaper
  • Relevant jobberfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

Personlige egenskaper

Vi søker en medarbeider som er strukturert, initiativrik, nøyaktig og effektiv og som behersker både det å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør være omstillingsdyktig, omgjengelig og resultatorientert. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 20.10.2019

Arbeidssted: Mo i Rana

Arbeidsgiver:
Nasjonalbiblioteket
Finsetveien 2
8624 Mo i Rana

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler