Bibliotekar

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

Vi søker etter bibliotekar til Nasjonalbibliotekets spesiallesesal.

Vi ønsker å ytterligere forbedre tilbudet til våre brukere av spesiallesesalen, og søker etter en kunnskapsrik, engasjert og serviceinnstilt bibliotekar til seksjon for sjeldne bøker og privatarkiv i avdeling Fag og forskning. Oppgavene vil bestå i publikumsbetjening, formidling av materiale og annet arbeid knyttet til spesialsamlingene i Nasjonalbiblioteket. Kontakten med brukerne foregår både digitalt og på våre lesesaler. 

Vi tilbyr

 • 2-årig vikariat i stillingskode 1410 bibliotekar, aktuell lønnsplassering lønnstrinn 41-52 som for tiden utgjør kr. 391 300 - 464 000. For spesielt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes 
 • En organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spesialiserte oppgaver sammen med hyggelige og dyktige kolleger
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.   
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsfag  eller dokumentasjonsvitenskap
 • Erfaring med og entusiasme for analogt/digitalt publikumsarbeid
 • Kjennskap til og interesse for informasjonsteknologi 
 • Kjennskap til Alma/Oria
 • Svært gode kunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Høy grad av serviceinnstilling 
 • Strukturert og nøyaktig
 • Ansvarsfull med evne til å jobbe selvstendig og effektivt 
 • Gode samarbeidsevner, fleksibel og endringsvillig  
 • Løsningsorientert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 27.09.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Seksjon Sjeldne bøker og privatarkiv, Nasjonalbiblioteket
Henrik Ibsensgate 110
0255 Oslo

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler