BISTANDSRÅDGIVER

Norges Handikapforbund er funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon. Visjonen vår er et mangfoldig samfunn der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, og til å bidra og delta fullt ut. Vi jobber først og fremst interessepolitisk, men er også et sterkt fellesskap for de 14 000 medlemmene våre. Vi jobber også internasjonalt med inkluderende utviklingsarbeid. Vi har et hovedkontor i Oslo, ni regionskontorer og ti landsforeninger med fokus på ulike diagnosegrupper.

I Norges Handikapforbunds internasjonale programvirksomhet støtter vi funksjonshemmedes organisasjoner i kampen om likeverd og like rettigheter. Målet er full deltakelse for alle funksjonshemmede. Vi samarbeider også myndigheter i utviklingen av lokalbaserte rehabiliteringsprogram. NHF har for tiden samarbeidspartnere i Palestina, Malawi, Uganda, Zanzibar og Zambia. I tillegg er vi en aktiv aktør i International Disability and Development Consortium (IDDC).  Norges Handikapforbund er med i Atlas-alliansen som en av grunnorganisasjonen.

NHF har ledig stilling som Bistandsrådgiver

Vi søker en erfaren og allsidig person med god innsikt i økonomi til et 12 måneders engasjement. Stillingen innebærer både selvstendig arbeid og tett samarbeid med andre rådgivere ved avdelingen. Du forventes å ha en proaktiv tilnærming til dine arbeidsoppgaver.

Størsteparten av stillingen vil være å følge opp vårt ‘Skills for Resilience’ prosjekt i Malawi der vi sammen med andre partnere jobber med inkluderende klimasmart jordbruk som et yrkesopplæringstiltak. Prosjektet startet i 2017. Donoren til dette prosjektet er Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SiU).

Forutsatt stabil finansering vil det bli aktuelt å forlenge engasjementet.  

Om stillingen:

 • Ansvaret for å følge opp vårt prosjekt ‘Skills for Resilience’ i Malawi. Dette innebærer teknisk rådgivning, jevnlig dialog med partnere, prosjektrådgiving, prosjektbesøk; vurdere og følge opp budsjetter og forbruksrapporter; inndriving av regnskap og revisjon og utarbeide rapporter til SiU. Dette utgjør 60% av stillingen.
 • Bidra aktivt til å kvalitetssikre de økonomirelaterte arbeidsoppgavene avdelingen er engasjert i, dvs søknader, budsjetter og rapporter med mer, da særlig oppfølgingen til en del av prosjektene som en støttefunksjon til andre rådgivere.
 • Delta i avdelingens programutvikling, og planlegging av bistands og informasjonsarbeidet.
 • Utarbeide nye programkomponenter og søknader i samarbeid med andre bistandsrådgivere og leder.
 • Drive nettverksarbeid mellom NHFs partnere i Sør, relevante institusjoner i Norge og andre nettverk.
 • Stillingen innebærer en del reisevirksomhet.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning innen internasjonal studier, utviklingsstudier (både sosial/økonomi så vel som naturressursforvaltning/jordbruk)
 • Erfaring fra partnersamarbeid, og god kjennskap til norsk og internasjonal bistandspolitikk
 • Erfaring fra eller god kjennskap til Afrika sør for Sahara.
 • Gjerne praksis fra overordnet økonomistyring, inkludert regnskap/budsjettering, helst fra internasjonale prosjekter
 • God, praktisk økonomiforståelse.  
 • Kjennskap til bistand til utsatte grupper vil bli tillagt vekt.
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
 • Stor arbeidskapasitet / Effektiv
 • Gode organisatoriske og analytiske evner
 • Evne til samarbeid, fleksibilitet og krysskulturell kommunikasjon.
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid vil være positivt.

Det er viktig for oss at du deler vårt engasjement for rettighetsbasert utviklingsarbeid. Stillingens innhold vil kunne tilpasses noe etter søkers spesifikke kompetanse.  Vi tilbyr varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig engasjert og spennende miljø. 

NHF er IA-bedrift og er opptatt av mangfold. NHF ønsker et samfunn for alle, hvor ingen diskrimineres på grunnlag av funksjonsevne, seksuell orientering, genetisk arv, biologiske egenskaper, kultur, tro og overbevisning. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, legning, religiøs overbevisning, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Ved ellers like kvalifikasjoner vil personer med funksjonsnedsettelse bli prioritert.

Tiltredelse så snart som mulig. Stillingen lønnes i henhold til NHFs regulativ/lønnes etter avtale. NHF tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger. Kort søknad med CV og referanser sendes innen 23.april 2018 på e-post: stillinger@nhf.no

Søknadsfrist: 23.04.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Norges Handikapforbund

Kontaktperson:
Eirin Næss-Sørensen, Leder internasjonalt arbeid
eirin.naess-sorensen@nhf.no
Tlf: + 47 46 92 02 90

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler