Bli med på laget for å utvikle de smarteste løsningene for Norges befolkning?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Har du lyst å bruke kompetansen din til å endre et lite stykke Norge og virkelig kunne gjøre forskjell for både deg selv og andre? 

Vi er midt i en omfattende modernisering og videreutvikling av Skatteetaten sin IT-portefølje. Vi utvikler alt på en tjenesteorientert arkitektur med en rekke sentrale felleskomponenter med det vi mener er de beste verktøyene som er å oppdrive. Det pågår flere prosjekter og initiativ som skal benytte seg av flere av de mest sentrale felleskomponentene i Skatteetaten. Gruppen vår har blant annet ansvaret for både nyutvikling, videreutvikling og forvaltning av Intranett, etatens tjenester i Altinn, felleskomponenten VIS, Skatteetaten.no og Min Side.

"Min Side" har realisert én felles inngang/innlogging til Skatteetatens tjenester, og vi søker i den sammenheng to utviklere med hhv. frontend- og backend kompetanse til forvaltning og videreutvikling av løsningen.  Skatteetatens moderne javaplattform, Aurora, benyttes til utviklingen og støtter opp om en tjenesteorientert, hendelsesbasert arkitektur med bruk av felleskomponenter og mikrotjenestebaserte komponenter. Arbeidsform vil være basert på smidig utvikling, iht. etatens metodeverk – FSUM. 

Litt om teknologistacken vår
Teknologi er noe vi elsker, og vi er ikke redde for å ta i nye ting. I front benytter vi moderne JavaScript-rammeverk som React og Node mm. Bak dette har vi en fleksibel mikrotjenestearkitektur bygget i Java og Kotlin. Den kjører pent og pyntelig i et sett med OpenShift-noder. Vi har mange utviklere som jobber tett sammen, og som kontinuerlig integrerer koden sin ved hjelp av Git, Maven, Nexus og Jenkins. God kvalitet er viktig, og vi bruker blant annet JUnit, WireMock og WebDriver til å teste kodebasen vår. Hele herligheten styres av Confluence og Jira, med dokumentasjon i Bitbucket eller på GitHub.

Hvem er du?
For oss er det viktig at du er nysgjerrig. Du kan godt være selvlært (dog ha nødvendige formelle kvalifikasjoner) gjennom tusenvis av timer foran skjermen, oppslukt i et eller annet Open Source prosjekt eller egenutviklede "greier".  Kanskje har du så mye erfaring at når du sier at koden er god nok til å slippes ut døren, så ER den det, og mikroarkitektur og mange bevegelige deler er noe du tar på strak arm. Eller du kan være ferskere i karriereløpet, men er litt over snittet gira på å ta til deg ny teknologi, er initiativrik og utfordrer oss. Det viktigste er at du evner å skape et engasjement rundt deg, og en begeistring i teamet ditt.    

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene lønnes som rådgiver/overingeniør (kode 1434/1087) fra kr 500.000 – 630.000 eller seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181) fra kr 630.000– kr 860 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingene har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Informasjon om prosessen
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter, og/eller attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå (180 studiepoeng), eller du fullfører utdannelsen din våren 2021 (da fortrinnsvis master)
 • lengre relevant arbeidserfaring kan veie opp for utdanningskravet
 • god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • vi søker to kandidater som samlet sett dekker følgende kompetansebehov:
  - erfaring med bruk av smidige metoder
  - erfaring med Java/Kotlin
  - erfaring med JavaScript/TypeScript/React
  - erfaring med SQL-databaser
  - erfaring med moderne testrammeverk
  - kjennskap til mikrotjenester og bruk av mikrotjeneste arkitektur
  - kjennskap til frontend-teknologier som Web Components er en fordel

Personlige egenskaper

 • du liker å samarbeide og skape nye relasjoner
 • du liker å bevege deg utenfor komfortsonen og tar initiativ
 • du er nytenkende i måten du løser utfordringer på
 • du er gira på å lære nye ting
 • du er rask til å tilegne deg ny kunnskap

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 11.04.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Amund Solbakken
Tlf: 915 72 762

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler