Bli med på utviklingen av Norges flom- og jordskredvarsling!

Vi trenger deg som vil bidra til videreutvikling av flom- og jordskredvarslingen i Norge. Varsling av flom skred er definert som en samfunnskritisk tjeneste og det er viktig å sikre gode varsel som er tilpasset brukerbehov, og som kan bidra til økt samfunnssikkerhet. Du vil ha utstrakt kontakt med eksterne brukere og samarbeidspartnere, og kunne representere NVE i media. Du skal kunne lede prosjekter i arbeidet med utvikling av såkalt konsekvensbasert varsling i tett samarbeid med Meteorologisk institutt. Du vil jobbe i Seksjon for varsling av flom- og jordskredfare, og inngå i en vaktordning. Jobben kan være hektisk i perioder, men er både spennende og samfunnsnyttig. Du vil jobbe i team og ha tett kontakt med alle som går i vaktordningen, IT-utviklere, forskere, beredskapsaktører og samarbeidspartnere. Stillingen har arbeidssted Oslo. 

NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi. Hydrologisk avdeling i NVE har ansvaret for den nasjonale hydrologiske databasen, vi utfører ulike oppgaver innen operativ hydrologi, hydrologiske analyser og rådgivning, forskning og oppdragsvirksomhet. Seksjon for varsling av flom og jordskredfare (HF) er en av åtte seksjoner i hydrologisk avdeling med mer enn 100 høyt kvalifiserte medarbeidere. I seksjonen er vi seks personer med bakgrunn i hydrologi og geologi som har hovedansvar for å drifte, koordinere og videreutvikle den nasjonale tjenesten for varsling av flom, jord-, sørpe- og flomskredfare. Flere avdelinger i NVE er involvert i varslingstjenesten. I selve vaktordningen for varslingstjenesten inngår i dag 30 personer fra NVE, samt tre geologer fra Statens vegvesen.
 
Varslingstjenestene i NVE har et tett samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Bane Nor. Vi har etablert varslingsportalen varsom.no sammen med våre samarbeidspartnere Meteorologisk institutt og Statens vegvesen. 

Arbeidsoppgaver

 • Organisere flomvarslingstjenesten.
 • Inngå i vaktordningen for flom- og jordskredvarsling
 • Lede/delta i prosjekter for konsekvensbasert varsling i tett samarbeid med Meteorologisk institutt
 • Delta i utviklingsprosjekt knyttet til verktøy/metoder som brukes operativt av varslingstjenesten.
 • Bidra til god samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere

  Arbeidsoppgavene vil kunne endres ut fra avdelingens behov og den enkeltes kompetanse.

Kvalifikasjoner

 • Høyere naturvitenskaplig utdanning på mastergradsnivå (eller høyere), innen hydrologi, naturfare eller nært relaterte fagfelt
 • God kjennskap til hydrologi og klimaforhold i Norge, samt samspillet mellom vær- og naturprosesser som har betydning for flom og skred
 • Erfaring med hydrologiske analyser og god forståelse for hydrologisk modellering
 • Meget gode formidlings- og kommunikasjonsevner i norsk muntlig og skriftlig
 • Noen års relevant arbeidserfaring

  Det er i tillegg ønskelig at du har:

 • Prosjektledererfaring
 • Erfaring med varsling, beredskap eller samfunnssikkerhet innenfor naturfare
 • Kunnskap om vassdrag og vassdragsreguleringer i Norge
 • Erfaring med formidling
 • Gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Du har en positiv innstilling, er engasjert, initiativrik og løsningsorientert
 • Du er strukturert, ryddig og pragmatisk
 • Du liker å lede andre mot felles mål
 • Du har svært gode formidlingsevner
 • Du er serviceinnstilt overfor kollegaer og brukere av varslingstjenesten
 • Du liker å jobbe i team, men kan fatte beslutninger alene og jobbe selvstendig når det trengs
 • Du trives i et travelt miljø og har stor arbeidskapasitet. Du har evne til å arbeide konsentrert og rasjonelt i pressede situasjoner.
 • Du kan håndtere stort arbeidspress i perioder

  Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

 • Et sterkt og aktivt fagmiljø med dyktige medarbeidere, samt varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med vekt på utvikling av organisasjon og medarbeidere
 • Innflytelse på viktige samfunnsområder og stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, vaktkompensasjon, betalt overtid)
 • Flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK)
 • Årslønn innenfor spennet kr 500 000 - kr 700 000 i stillingskode over-/senioringeniør (1087/1181). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. 

  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

  Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

  Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

  Legg ved vitnemål og attester elektronisk. 

  Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlig søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge.

  Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CV-er eller dokumenter som vedlegges).

 

Kontaktinfo: Hervê Colleuille, seksjonssjef tlf.:945 21 657, e-post: hec@nve.no.  Inger Karin Engen, hydrolog tlf.: 452 47 575, e-post: ike@nve.no.  Heidi A. Grønsten, hydrolog tlf.: 996 07 650, e-post: hagr@nve.no eller Kathrine Berg Nilsen, HR-kontakt tlf.: 22 95 98 62

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Søknadsfrist: 09.11.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kontaktperson:
Hervê Colleuille, seksjonssjef
hec@nve.no
Tlf: 945 21 657

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler