Blir du Kartverkets nye juridiske direktør?

Vi søker etter en juridisk direktør med solid faglig kompetanse, god forretningsforståelse og med ledererfaring.

Som Kartverkets øverste ekspert på jusområdet og leder for vår juridiske avdeling, vil du være en sentral, strategisk sparringspartner og støttespiller for kartverksledelsen i juridiske spørsmål innenfor våre forretningsområder.

Den brede juridiske porteføljen i Kartverket krever god innsikt og forståelse av gjeldende regelverk (lover/forskrifter) innenfor forretningsområdene våre, samt lover og forskrifter som stilles til offentlig virksomhet generelt. Sentrale fagområder inkluderer personvern, generell forvaltningsrett, arbeidsrett, EU/EØS lovgivning, sjørett og eiendomsrett med vektlegging av fagområdene matrikkel, tinglysing og dokumentavgift. Ivaretakelse av rollen som registerfører i henhold til Lov om tinglysing er en hovedoppgave.

Vi står overfor en spennende endringsreise for å tilpasse oss nye samfunnsbehov, og vi trenger deg som kan ta en aktiv rolle i å realisere våre strategiske målsettinger. Du vil være en sentral pådriver for utvikling av offentlig regelverk (forenkling, samordning og modernisering) og tilrettelegger for offentlig-privat samhandling.

Med på laget vil du få med deg 16 jurister med en variert fagbakgrunn. Din jobb vil bli å lede og utvikle medarbeiderne i en retning som understøtter Kartverkets strategi. Ettersom eiendomsdivisjonen er største bruker av juridiske tjenester, så vil du rapportere til direktør eiendomsdivisjonen og være en del av divisjonens ledergruppe.

For å lykkes i rollen må du ha et godt juridisk skjønn, være analytisk og evne å se helhet. Du arbeider selvstendig og strukturert, sikrer fremdrift og har stor arbeidskapasitet. I tillegg må du må være løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner.

Stillingen krever sikkerhetsklarering.

Arbeidsoppgaver

 • Være en strategisk sparringspartner og støttespiller for kartverksledelsen og resultatenhetene, herunder:
  • Ivareta rollen som juridisk rådgiver for Kartverket i rettslige spørsmål
  • Bistå i etablering av samhandlingsmodeller med offentlig og private aktører
 • Lede og utvikle juridisk avdeling i henhold til mål, strategier og operativ gjennomføring, herunder:
  • Personal, økonomi- og resultatansvar
  • Effektivisering og digitalisering av arbeidsprosesser
  • Være en aktiv deltager i ledergruppen og bidra til god, helhetlig ledelse
  • Legge til rette for samarbeid med offentlige og private aktører
  • Ivareta rollen som registerfører i henhold til Lov om tinglysing
 • Bistå departementene i lov-, forskrifts- og regelverksutvikling og ivareta innspill i høringsrunder

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i rettsvitenskap / juridisk embetseksamen
 • Minimum 5 - års erfaring innen våre juridiske fagområder
 • Minimum 3 - års relevant ledererfaring
 • Erfaring fra offentlig sektor vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Tillitsskapende og løsningsorientert
 • Gode analytiske evner
 • Utviklingsorientert og endringsdyktig
 • Strategisk orientert
 • Evne til å motivere og engasjere
 • Gode kommunikasjonsevner (norsk og engelsk)

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver i et nasjonalt og internasjonalt miljø
 • Arbeidsoppgaver med god mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid med gode velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Stillingen avlønnes som avdelingsdirektør, kode 1060, fra kr 850 000,- til 1 000 000,-, etter kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • God pensjonsordning og gunstig lån gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket ønsker å speile hele samfunnet og ha bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne, samt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Kontaktinfo: Hannah Cook, direktør eiendomsdivisjonen tlf.: 90654456 eller Hans Petter Karlsen, HR-direktør tlf.: 93425743

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.
Hovedkontoret ligger på Hønefoss. I tillegg har vi 13 kontorsteder fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord, samt et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard.
I Kartverket legger vi vekt på tydelige retningsvalg, gode arbeidsbetingelser, kompetanseutvikling og karrieremuligheter.
Våre kjerneverdier er: Inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert

 

Søknadsfrist: 19.05.2021

Arbeidssted: Hønefoss

Arbeidsgiver:
Kartverket

Kontaktperson:
Hannah Cook, direktør eiendomsdivisjonen
Tlf: 90654456

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler