Blir du vår nye underdirektør?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Innsikt skal støtte divisjonens ledelse med å drive endringsagendaen helhetlig ift Skatteetatens langsiktige planer, basert
på de prioriteringer som gjøres i etaten og divisjonens ledergruppe. Avdelingen utgjør i dag samlet ca 80 årsverk og er inndelt i 5 enheter som ledes av hver sin underdirektør.
 
Du blir leder for en av to enheter i avdelingen som har hovedansvar for å identifisere nye risikoer og trender for etaten. Enheten skal utarbeide treffsikre analyseprodukter gjennom samspillet mellom det
juridiske, økonomiske og teknologiske. Gjennom utvikling og bruk av nye verktøy og ny metodikk, skal det skaffes operativ kunnskap om potensielt nye risikoer for Skatteetaten. Enheten har ansvar for innhenting,
mottak og analyse av strukturert og ustrukturert data fra interne og eksterne
kilder. En viktig del av leveransen til enheten blir derfor å identifisere aktører innenfor nye risikoområder og koble data med etatsinterne kilder.
 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1060), fra kr 680 000 – kr 830 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning fra universitet og høyskole,- fortrinnsvis innenfor jus eller økonomi/revisjon
 • relevant erfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for manglende krav til utdanning
 • relevant ledererfaring og erfaring fra fagfeltet vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er strukturert og jobber selvstendig 
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • evne til å tenke nytt og være kreativ
 • evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
   

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.06.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Stein-Birger Ringseth
Stein.Ringseth@skatteetaten.no
Tlf: 416 90 275

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler