Brenner du for klarspråk og gode opplevelser i offentlig sektor?

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Du får selvsagt beskjed om utfallet.

Vi søker deg som er opptatt av å skape gode tjenester som folk og næringsliv kan finne, forstå og få til.

Hos oss blir du en del av et fagmiljø som jobber målrettet for å gjøre våre tjenester enklere og mer brukervennlige. Du vil jobbe med oppgaver både knyttet til nyutvikling og videreutvikling av eksisterende løsninger.

Du har god kjennskap til klarspråk og kommunikasjonsfaget og evner å være en pådriver for en brukersentrert arbeidsmåte. I tillegg har du god kjennskap til designmetode og designprosessen i utviklingsarbeid. Du er vant til å lede prosessen rundt utarbeidelse av tekster på tvers av kanaler gjennom hele brukerreisen, og mestrer nødvendige verktøy for det.

Selv om Skatteetaten har vunnet flere priser for godt arbeid som hjelper brukeren så vet vi at dette er kontinuerlig arbeid for å lykkes med gode brukeropplevelser. Det skal være enkelt å handle rett også i fremtiden. For å klare dette trenger vi flere innholdsdesignere i vårt fagmiljø innenfor UX.

Hos oss vil du jobbe med digitale tjenester som når ut til hele befolkningen og næringsdrivende både i og utenfor Norge. Dette gjelder enten du designer løsninger knyttet til skatt, folkeregister eller offentlige avgifter å nevne noen av Skatteetatens ansvarsområder.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle systemer og løsninger
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling, både egenutvikling og gjennom etatens egne fagforumer
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • moderne lokaler ved Helsfyr i Oslo og teknobyen i Trondheim med godt kollektivtilbud, men også fleksibilitet til å jobbe delvis fra hjemmekontor

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid (hjemmekontor) når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr. 650.000 - 850.000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Stillingen har seks måneders prøvetid, og når vi jobber på tvers av flere lokasjoner kan det noen ganger være nødvendig å reise litt.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Hvordan er det å jobbe hos oss - sånn egentlig?
Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning. Lang og relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet
 • relevant arbeidserfaring knyttet til kommunikasjons- og/eller designfaget
 • erfaring med å jobbe frem tekster som er forståelig for bruker og samtidig juridisk korrekte
 • god forståelse for hvilke muligheter som finnes på web og andre digitale kanaler, og har kunnskap om hvilken funksjonalitet/virkemidler som fungerer best til hva
 • kompetanse i og erfaring med flere av følgende disipliner: klarspråk, innsiktsarbeid, interaksjonsdesign, brukertesting, tjenestedesign, brukersentrert design, universell utforming, evalueringsarbeid og analyse
 • meget gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk

Det er en fordel om du har (men ikke MÅ-krav):

 • erfaring med å jobbe tett med tverrfaglige utviklingsteam med blant annet designere og utviklere
 • erfaring med å tenke strategisk ut fra brukers behov og samtidig ivareta helheten
 • erfaring fra komplekse og store organisasjoner og/eller prosjekter

Personlige egenskaper

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevne på tvers av fagområder
 • setter deg raskt inn i kompliserte fagområder, nye problemstillinger og ser behov på tvers av ulike brukergrupper
 • tar initiativ og er løsningsorientert
 • er flink til å prioritere og er beslutningsdyktig
 • er god til å lede prosess og få andre med deg – uten en formell lederrolle

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 31.01.2023

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Anne-Lise Hauge-Nilsen
Anne-Lise.Hauge-Nilsen@skatteetaten.no
Tlf: 907 29 276

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler