Brukskvalitetsansvarlig (UX) - junior

Vi søker etter brukskvalitetsansvarlig og vi ser etter deg som er vant med å samarbeide med tverrfaglige smidige team. Du har jobbet noen år i rollen som brukskvalitetsansvarlig og som brukskvalitetsansvarlig håndterer du samtidige krav fra bruker, forretning og teknologi.

Skatteetaten er i gang med en omfattende fornyelse og modernisering av kjernesystemene, og vil de kommende år gjennomføre en rekke større prosjekter. Moderniseringen skal bidra til at Skatteetaten kan tilby bedre brukervennlige tjenester til landets borgere og en mer effektiv og helhetlig utførelse av arbeidsoppgavene i etaten.

Prosjektmiljøet i Skatteetaten IT- og servicepartner (SITS) har en bredt sammensatt kompetanse- og erfaringsprofil og anerkjente tunge fagmiljøer. Blant annet for Informasjonsarkitektur med solid fagmiljø for informasjonsarkitekter og et eget rammeverk for informasjonsmodellering.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) fra kr 623 900 – 750 000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

høyere utdanning innen IT eller tilsvarende relevante studier
noen års relevant arbeidserfaring som brukskvalitetsansvarlig
dokumentert kompetanse og erfaring innenfor flere av disiplinene: tjenestedesign, innsiktsarbeid, interaktive prototyper, informasjonsarkitektur (UX), interaksjonsdesign, skjemadesign, grafisk design, brukertest med blikksporing, brukersentrert design, klarspråk, universell utforming, evaluering og analyse
erfaring fra smidig utvikling
god visuell formidlingsevne
god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
flytende språkkompetanse i norsk

Personlige egenskaper

god kommunikasjonsevne
gode evner til å samarbeide tverrfaglig
strukturert, løsningsorientert og kvalitetsbevisst
beslutningsdyktig og med evne til å prioritere
ha evne til å skape entusiasme og å inspirere andre

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Marianne A. Vikdal
Tlf: (+47) 400 06 894

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler