Byggeleder/prosjektleder søkes til sikringstiltak mot flom og skred i region Midt-Norge

NVE har et viktig samfunnsoppdrag med å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko. Ved vårt regionkontor i Trondheim utlyses nå en stilling som byggeleder/prosjektleder. Stillingen inngår i den regionale enheten som gjennomfører sikringstiltak mot flom og skred, veileder om tiltak i vassdrag og skredutsatte områder samt håndterer beredskapssituasjoner. Vi søker deg som vil bidra til å øke sikkerheten for folk som bor flom- og skredutsatt til, samtidig som vi ivaretar miljøverdier og klimaendringer med en tilpasning fra grå til grønn ingeniørkunst.

NVE region midt omfatter Trøndelag og Helgeland (Nordland sør for Saltfjellet). Dette er et område som har utfordringer med flom og erosjon i vassdragene, med kvikkleireforekomster og med ulike typer skred i bratt terreng. Vi har en rekke sikringstiltak under planlegging og utførelse i tett samarbeid med kommunene. Ved flom- og skredhendelser er vi faglig rådgivere for politiet og kommunene.

Region midt har kontor i Trondheim, der vi er tilknyttet 52 ansatte i et bredt, tverrfaglig miljø. Du vil komme til et entusiastisk og inkluderende arbeidsmiljø, der vi løser viktige oppgaver i fellesskap. 

Arbeidsoppgaver

 • Være NVEs byggeleder eller  prosjektleder under gjennomføringsfasen av sikringstiltak i vassdrags- og skredområder, herunder også i tettbygd strøk
 • Bidra i regionkontorets håndtering av hendelser og beredskapssituasjoner med flom og skred
 • Veilede om tiltak i vassdrag og skredutsatte områder og delta på befaringer
 • Ha dialog med grunneiere, tiltakshavere, kommuner, rådgivere og entreprenører, samt kunne delta på folkemøter og informasjonsmøter
 • Bidra til faglig utvikling på området og veiledning av eksterne aktører
 • Jobben vil innebære noe reiser og befaringer (anslagsvis 50-60 reisedøgn)

Kvalifikasjoner

Krav:

 • Utdanning på bachelor-nivå (eller høyere) innen bygg og anlegg
 • Teoretiske kunnskaper innen anleggsteknikk
 • Erfaring fra utførelse av bygg- og anleggsprosjekter
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk
 • Fysikk til å kunne ferdes i terrenget
 • Førerkort klasse B
 • Minimum 5 års arbeidserfaring

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Erfaring som prosjektleder/byggeleder/anleggsleder
 • Teoretiske kunnskaper innen vassdragsteknikk og/eller geoteknikk
 • Erfaring fra arbeid med vassdrag og/eller skred
 • Erfaring fra beredskapsarbeid
 • Kunnskap om vassdragsforvaltning, byggherreforskriften og plan- og bygningsloven
 • Erfaring med anbudsprosesser og kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser
 • Gode IKT-ferdigheter og erfaringer med relevante digitale verktøy

Personlige egenskaper

 • Du er faglig engasjert, ser muligheter og tar initiativ
 • Du trives med en kombinasjon av arbeid ute i felt, på byggeplass og på kontor
 • Du har evne til å arbeide selvstendig, effektivt og løsningsorientert
 • Du liker å samarbeide med andre
 • Du er fleksibel og innstilt på å yte ekstra ved behov

Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder og en stor kontaktflate.
Vi holder til i Teknobyen i Trondheim. Der har vi tilbud om trening i arbeidstiden, treningsrom og et aktivt bedriftsidrettslag, og du kan delta i mange ulike aktiviteter sammen med gode kolleger. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.
Din årslønn vil være innenfor spennet kr 600 000 – 800 000 pr. år i stillingskodene overingeniør/senioringeniør (1087/1181). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldene regler.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.
Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.
Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CV-er eller dokumenter som vedlegges).     

Kontaktinfo: Terje Thuseth, regionsjef tlf.: 926 23 053, Mads Johnsen, sjefingeniør tlf.: 482 98 280 eller Christina Wachter. HR-kontakt tlf.: 920 65 215

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

NVE har mål om å være en klimabevisst og bærekraftig virksomhet og vi jobber aktivt med å redusere vårt eget klimafotavtrykk.

Søknadsfrist: 01.02.2023

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kontaktperson:
Terje Thuseth, regionsjef
Tlf: 926 23 053

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler