Byggeleder veg

Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune består av seks seksjoner og omtrent 180 ansatte. Seksjon Miljøpakken TRFK har en stor og variert prosjektportefølje og har flere ansatte fordelt på prosjektkontor rundt om i Trondheim. Mangfoldet er stort og med spennende faglige utfordringer med store prosjekter i Trondheim med mulighet for handlingsrom og påvirkningskraft.

Seksjon Miljøpakken TRFK søker etter 1–2 byggeledere  for gate- og sykkelprosjekter, eksempelvis Kongens gt, Ny havna, Olav Tryggvasons gt, Heimdal-Selsbakk m.m

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag
 • Ansvar for teknisk oppfølging av kontrakter
 • Drive HMS- og kvalitetsarbeid
 • Kostnad- og kvalitetskontroll. Bistå teamleder med økonomirapportering
 • Påse at arbeidsgrunnlag og øvrige tillatelser til offentlige myndigheter er på plass
 • Kontakt med og følge opp entreprenører og andre etater 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år med ingeniør bachelor. Ved lang og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet
 • Erfaring fra anleggsvirksomhet er ønskelig
 • God kjennskap til Statens vegvesens vegnormaler og håndbøker 
 • God kjennskap til lov om offentlige anskaffelser og andre relevante lover og forskrifter
 • God kjennskap til NS8401, NS8402, NS8405, NS8406 og NS8407
 • Gode samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • En omgjengelig person som setter samarbeid og godt arbeidsmiljø høyt
 • Kunne arbeide strukturert og systematisk, selvstendig og i team 
 • Fleksibel, løsnings- og utviklingsorientert 

Vi tilbyr

 • Et ordnet arbeidsforhold med gode kolleger, ryddige avtaler og fleksitid 
 • Handlingsrom innenfor eget ansvarsområde og gode utviklingsmuligheter
 • En organisasjon med medarbeidere som har høy og tverrfaglig kompetanse
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Som ansatt i Trøndelag fylkeskommune blir du en del av et engasjert og sterkt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver, med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Vi har etablert faglige nettverk med de andre fylkeskommunene og med Statens vegvesen.

Medarbeiderne våre skal ha god balanse mellom arbeid og fritid. Vi tilbyr gunstige arbeidstidsordninger med fleksitid og avspasering, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning. Vi har også gode tilbud gjennom bedriftsidrettslaget. 
Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til fylkeskommunale tilsettingsvilkår.

Kontaktinfo: Roar Lindstad, seksjonsleder tlf.: 98892171 e.post: roali@trondelagfylke.no eller Odd Nygård Odd Nygård, teamleder tlf.: 91344378 e-post: oddny@trondelagfylke.no

Vår visjon er "Vi skaper historie".

Vi lever etter verdiene Åpen og nysgjerrig i holdning og Modig og ansvarlig i handling.

Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene våre er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere. 

Søknadsfrist: 09.02.2023

Arbeidssted: Seksjon Miljøpakken TRFK, veg (717001), Trondheim

Arbeidsgiver:
Trøndelag fylkeskommune

Kontaktperson:
Roar Lindstad, seksjonsleder
roali@trondelagfylke.no
Tlf: 98892171

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler