Byggesaksbehandler - inspektør/seniorinspektør

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges, og vi gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Vi fører tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på arbeidstilsynet.no, telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?

Hvert år saksbehandler Arbeidstilsynet ca. 4000 søknader om samtykke til oppføring eller ombygging av arbeidsbygg. Gjennom vår saksbehandling bidrar vi til å sikre gode personalfasiliteter og et trygt arbeidsmiljø i bygg som skal brukes til arbeidsplasser. I tillegg gjennomfører vi tilsyn for å kontrollere at krav til arbeidsbygg er ivaretatt og veileder om krav på området.

Seksjon for byggesak er én av tre seksjoner i Avdeling for søknader og meldinger. Seksjonen behandler alle byggesaker fra hele landet og gjennomfører tilsyn i hele landet. Byggesaksbehandling er hovedoppgaven til seksjonen.

Stillingen har kontorsted i Moss, men tilhører en seksjon som har kontorsteder på ulike plasser i hele landet. Seksjonens medarbeidere samarbeider på tvers uavhengig av kontorplassering. Stillingen medfører noe reisevirksomhet.

Vi tilbyr

 • lønn som inspektør eller seniorinspektør, kode 1343 eller 1371 i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, plassert innenfor kr 515 000 til kr 650 000.
 • skyss- og kostgodtgjørelse etter Statens regulativ
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.

Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.

Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsynsmyndighet. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet. I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.

Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

Seksjonsleder kan kontaktes fra 05.07.2021.

  

Kvalifikasjoner

 • minimum 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning på relevante områder, for eksempel ingeniørutdanning
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • beherske nynorsk som skriftspråk er en fordel
 • erfaring fra byggesaksbehandling er en fordel
 • generell kjennskap til IKT, der erfaring med Elements og eByggesak er en fordel
 • kjennskap til offentlig forvaltning og Arbeidstilsynets rolle er en fordel

Personlige egenskaper

 • brenner for å bidra til en god arbeidsmiljøstandard i Norge
 • kan jobbe selvstendig og styre egen arbeidshverdag
 • samarbeider godt med ulike team
 • er serviceinnstilt og fleksibel
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø hos oss

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 08.08.2021

Arbeidssted: Moss

Arbeidsgiver:
Avdeling for søknader og meldinger, Arbeidstilsynet
Dronningens gate 1
1530 Moss

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler