Data scientist / analytiker

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
Har du erfaring med utvikling av BI/datavarehus eller som data scientist? Kunne du tenke deg å jobbe i hele verdikjeden for analyse; fra datagrunnlag til presentasjon av innsikt? Ønsker du å benytte din analytiske og tekniske kompetanse til å gi viktige bidrag til styringen av UDI og utviklingen på innvandringsfeltet?

UDI søker deg som kan bidra til å styrke tilgangen på styringsinformasjon og innsikt. Du vil bli en del av et høyt kompetent tverrfaglig miljø i Enhet for statistikk og analyse. Enheten har 11 medarbeidere, er sentralt plassert i UDI og arbeider tett med ledelsen

Enheten er en del av Analyse- og utviklingsavdelingen. Avdelingen har ansvar for budsjett, økonomi og virksomhetsstyring, strategiske anskaffelser, utvikling av regelverk og praksis, internasjonalt samarbeid samt utviklings- og forbedringsarbeid i direktoratet. Vi arbeider tett sammen med øvrige avdelinger i direktoratet, og har i tillegg omfattende kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet og eksterne samarbeidspartnere.

Vi tilbyr

En dynamisk og fleksibel virksomhet med et viktigst samfunnsoppdrag.
Et kompetent tverrfaglig arbeidsmiljø
Stillingen plasseres som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspennet kr 600 000- 750 000, avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan være aktuelt for særlig kvalifiserte søkere. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring.

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentleglova kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

Utdanning på mastergradsnivå. Solid og relevant erfaring, og relevant utdanning på bachelornivå kan kompensere for dette kravet
Kompetanse i SQL eller annen relevant erfaring med programmering
Erfaring med bruk av komplekse datakilder
Erfaring som data scientist eller erfaring fra utvikling av Business Intelligence-løsninger/datavarehus. UDI benytter Qlik sammen med databaser i Oracle og MS-SQL

Vi vil vektlegge at du kan dokumentere resultater fra arbeidsområder som er relevante for stillingen.

Personlige egenskaper

Du tar initiativ, er effektiv, strukturert og sikrer framdrift
Du har gode samarbeidsevner.
Du er interessert i kontinuerlig endrings- og utviklingsarbeid.
Du er nysgjerrig og har gode analytiske evner.
Du har god rolle og systemforståelse.

Vi vil vektlegge at du kan dokumentere resultater fra arbeidsområder som er relevante for stillingen.

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til å gi UDI innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

Søknadsfrist: 05.05.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Analyse- og utviklingsavdelingen
0032 Oslo

Kontaktperson:
Stephan Mo
Tlf: 901 01 844

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler