Digitale holdnings- og relasjonsbyggere (rådgivere) Trondheim

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi søker etter samfunnsengasjerte digitale holdnings- og relasjonsbyggere (rådgivere) til forebyggingsgruppen i Trondheim.

Skatteetaten er i endring, og ønsker å være mer i forkant. Skatteetaten skal derfor gjennom proaktiv veiledning og utvikling av digitale løsninger for publikum og næringsliv gjøre det enklere for brukerne å handle riktig. Vi skal gjennom markedspåvirkning og tidlig dialog drive holdningsskapende og forebyggende arbeid, for å sikre økt etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene i samfunnet.

Vi ønsker oss medarbeidere som kan være pådrivere for å utvikle, produsere og publisere holdningsskapende og forebyggende tiltak til forskjellige målgrupper i ulike kanaler (skattetaten.no, spleiselaget.no, handlehvitt.no, YouTube, sosiale medier mv).  Vi ønsker å nå målgruppene mer effektivt, på nye måter og i andre kanaler, ved bruk av ulike visuelle, auditive og tekstlige virkemidler, som film/video, webinarer, podcast, digitale veivisere, screencast, animasjoner m.m.

For å kunne utvikle holdningsskapende og forebyggende tiltak, er det helt nødvendig å kunne involvere og samarbeide godt med andre både internt og eksternt, tilegne seg ny kunnskap, kunne lære opp andre og dele på egen kompetanse. 

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker.
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø.
 • Kompetanseutvikling.
 • Fleksitid og betalt overtid.
 • Trening i arbeidstiden.
 • En raus personalpolitikk.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

 

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), evt. seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 420 000 – kr 700 000, avhengig av kvalifikasjoner.
De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Du må minimum ha treårig høyskole, fortrinnsvis innen digital tjenesteutvikling/-design, kommunikasjon, pedagogikk, media, markedsføring, økonomi eller lignende. 
 • Du må ha erfaring fra utforming av innhold til ulike digitale plattformer/kanaler.
 • Vi ønsker at du har erfaring innen medieteknologi, film/video, sosiale media, pedagogikk, publiseringskompetanse på ulike plattformer, markedsføring eller annen kommunikasjonsfaglig kompetanse.
 • Fordel med god språkkompetanse (gjerne flere språk).  
 • Særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.  

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og du involverer og deler med andre.
 • Du har god formidlingsevne.
 • Du er samfunnsengasjert.
 • Du er kreativ og nytenkende, men samtidig har du evne til både å planlegge og gjennomføre.
 • Du er fleksibel, initiativrik og liker å tilegne deg ny kunnskap.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Divisjon Brukerdialog, Avdeling Brukerkontakt, Skatteetaten
Kongens gate 87
7012 Trondheim

Kontaktperson:
Ida Moen
Tlf: 95124609

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler