Direktør beredskap (fylkesberedskapssjef)

Om stillingen

Statsforvalteren skal være en pådriver, veileder og samordner i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Oppdraget innen samfunnssikkerhet og beredskap omhandler regional samordning gjennom fylkesberedskapsrådet, sivilt-militært samarbeid, deltakelse i politiets lokale redningsledelse og utarbeidelse av regional risiko- og sårbarhetsanalyse. Veiledning, øvelser, tilsyn og videreformidling av varsler overfor kommunene er kjerneoppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Direktør beredskap leder en stab med til sammen 13 medarbeidere. Stillingen inngår i embetets ledergruppe og vil sammen med øvrig ledelse være sentral i å utvikle embete i tråd med ny arbeidsgiverstrategi. Stillingen har kontorplass på alle våre tre kontorsteder, men sambandsløsninger og beredskapsrom er lokalisert i Moss. Stillingen innebærer en del reising for å besøke kommunene i regionen. 

Mer informasjon om Statsforvalteren i Oslo og Viken finner du her: www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/


Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med samordning av øvrige statsetater og overfor kommunene innenfor samfunnssikkerhet- og beredskapsområdet.
 • Lede arbeidet med å løse Statsforvalterens oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet innen samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Inspirere, motivere og lede kompetente medarbeidere i beredskapsstaben
 • Utadrettet kontakt mot andre fagmiljøer og samarbeidspartnere
 • Være en aktiv bidragsyter i embetets ledergruppe
 • Nært samarbeid med helseavdelingen innenfor beredskapsområde

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole. Det kreves som hovedregel utdanning på masternivå. Bachelorgrad og relevant ledererfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
 • Flere års aktuell praksis fra samfunnssikkerhet og beredskapsområdet, og god kunnskap om sikkerhetsloven
 • Flere års relevant ledererfaring, herunder budsjettstyring og personalledelse
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og de norske prinsippene for beredskapsarbeid
 • God innsikt i og forståelse for statsforvaltningen og politiske prosesser
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

 

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Kunnskap om relevante IKT- og sambandssystemer (spesielt krisestøtteverktøyet CIM)
 • Kunnskap om kommunenes ansvar etter sivilbeskyttelsesloven og samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven
 • Metode- og prosesskunnskap som er relevant for arbeid med ROS-analyser, øvelser eller tilsyn
 • Evne til helhetlig og strategisk tenkning
 • Resultat- og utviklingsorientert og med god gjennomføringsevne
 • Evne til å samarbeide, kommunisere og bygge relasjoner, internt og eksternt

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting. Stillingen krever sikkerhetsklarering.


Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Stillingen lønnes som direktør (kode 1062) i lønnsspennet kr. 900 000 – 950 000 avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.


Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland, tlf. 47 22 00 35 05 eller assisterende statsforvalter Ingvild Aleksandersen, tlf. 69 24 71 00.

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 16. april 2021

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.


Søknadsfrist: 16.04.2021

Arbeidssted: Etter nærmere avtale.

Arbeidsgiver:
Statsforvalteren i Oslo og Viken

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler