Direktør juridisk avdeling

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

Er du en erfaren leder som ønsker å sikre riktig rettsanvendelse og regelverksutvikling på alle Skatteetaten forvaltningsområder?

Stadig raskere endringer i samfunnet påvirker risikobildet for å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Vi søker en erfaren leder til Juridisk avdeling, som forstår hvordan samfunnsendringene og digitaliseringen påvirker hvilken rettsutvikling som trengs for videre forretningsmessig, bærekraftig og brukervennlig utvikling i etaten.

Som juridisk direktør er du ansvarlig for å sikre ensartet og riktig rettsanvendelse samt regelverksutvikling på alle etatens forvaltningsområder, inklusive håndtering av internasjonale spørsmål. Oppgavene er blant annet knyttet til ivaretakelse av faglig styringsansvar, rettslige avklaringer av sentrale og prinsipielle spørsmål, og oppfølgning av retts- og nemndsavgjørelser. Juridisk avdeling er etatens juridiske kontaktpunkt overfor Finansdepartementet.

Som medlem i skattedirektørens ledergruppe vil du være en sentral pådriver og bidragsyter i den strategiske nytenkingen og utviklingen av hele etaten. Stillingen innebærer ledelse av et fagmiljø med 130 medarbeidere, og utstrakt samarbeid med sterke og dyktige skatte- og avgiftsfaglige miljøer i resten av Skatteetaten og andre deler av offentlig sektor.

Våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på ledelse og er villige til å utvikle eget lederskap.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger 

 Stillingen lønnes som direktør kode 1062, etter avtale.

Kvalifikasjoner

 • mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • solid erfaring fra juridisk arbeid, fortrinnsvis på strategisk nivå
 • bred ledererfaring, fortrinnsvis fra en stor og kompleks virksomhet
 • erfaring fra endrings- og digitaliseringsprosesser
 • god kjennskap til statsforvaltningen og politiske prosesser, samt privat sektor
 • kjennskap til internasjonal rettsutvikling
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • evner å tenke strategisk, helhetlig og langsiktig
 • evner å være tett på og samtidig lede gjennom retningsgivende og motiverende lederskap
 • oppnår resultater gjennom effektiv påvirkning og bygger tillitsfulle relasjoner
 • er analytisk, strukturert og evner å gå inn i komplekse problemstillinger
 • har god vurderingsevne, beslutningsevne og høy gjennomføringskraft
 • er god til å kommunisere, formidle og skape engasjement

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.03.2021

Arbeidssted: OSLO

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 OSLO

Kontaktperson:
Baard Storsveen
Tlf: 413 18 700

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler