Direktør Produksjon IKT

Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi leverer IKT-, prosjekt-, lønns- og personaltjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 70.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Sykehuspartner har ca. 1400 ansatte og har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet.

 

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling.


Sykehuspartner skal sørge for at utstyr og informasjon som helsepersonell og pasienter er avhengige av er tilgjengelig og fungerer som det skal. Direktør Produksjon vil ha ansvar for å drifte og forvalte samfunnskritiske IKT-løsninger i et selskap som har som mål å være best på helseteknologi.

Virksomhetsområdet Produksjon har ansvaret for å drifte, vedlikeholde og forvalte tjenestekomponenter i henhold til avtalte tjenestenivåer mest mulig kostnadseffektivt. Viktige aspekter i dette arbeidet er å identifisere og allokere ressurser for drift og vedlikehold av systemer og internt levert infrastruktur, rette feil som oppstår og etablere forbedringsinitiativer i den tekniske driften. Videre er virksomhetsområdets ansvar å drive daglig drift, overvåking, operativ beredskap, vedlikehold og optimalisering av driften. Produksjon består av ca. 650 medarbeidere.

Vi søker etter en resultat- og utviklingsorientert leder som har evne til å skape tillit og samhandling. Direktør Produksjon inngår i toppledelsen, og vil jobbe tett med administrerende direktør og direktørene for de andre virksomhetsområdene.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning innen IKT
Ledererfaring fra store, komplekse driftsorganisasjoner
Operativ erfaring fra å drifte, vedlikeholde og forvalte tjenestekomponenter innen teknisk drift
Erfaring med applikasjonsforvaltning og -styring, porteføljestyring og leverandørstyring
Suksess med å håndtere kravstore og komplekse miljøer, både internt og eksternt
Anvende teknologi til å støtte forretningsprosesser, kundebehov og arbeidsprosesser
Gjennomført større endrings- og omstillingsprosesser med oppnådd/ønsket effekt
Forankrer felles målbilde og strategi, sikrer riktig eierskap til prosesser og prosjekter

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:

Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Bendik N. Blindheim
Tlf: 22 06 87 00

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler