Direktør Virksomhetsstyring

Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi leverer IKT-, prosjekt-, lønns- og personaltjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 70.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Sykehuspartner har ca. 1400 ansatte og har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet.

 

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling.


Sykehuspartner skal sørge for at utstyr og informasjon som helsepersonell og pasienter er avhengige av er tilgjengelig og fungerer som det skal. Sykehuspartner har satt som mål å være best innen helseteknologi, øke verdien for sine kunder samt sikre leveransekraft gjennom sikre, stabile og kostnadseffektive tjenester.

Enheten for virksomhetsstyring har ansvar for virksomhetsstyring, strategisk sikkerhet, kvalitet, juridisk og kommunikasjon. I dette ligger ansvar for eier- og styrerapportering og å støtte virksomhetsområdene i virksomhetsstyring. I tillegg er viktige oppgaver å definere og følge opp retningslinjer for informasjonssikkerhet, risikostyring og avviksoppfølging, og kvalitet og styringssystem. Ekstern og internt kommunikasjon er også et essensielt område i de omstillingene virksomheten står ovenfor. Stabsområdet består av ca. 25 medarbeidere.

Direktør Virksomhetsstyring skal operasjonalisere Sykehuspartners strategiske målbilde ved å sikre god virksomhetsstyring, og kontinuerlig jobbe for å forbedre denne.

Rett kandidat er en resultat- og utviklingsorientert leder som har evne til å skape tillit og samhandling. Direktør Virksomhetsstyring er en del av toppledergruppen, og vil jobbe tett med administrerende direktør og lederne for de andre virksomhetsområdene.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning innen IKT eller annen relevant utdanning
Ledererfaring fra større, komplekse organisasjoner
Solid erfaring med virksomhetsstyring fra offentlig sektor, god forståelse for den politiske dimensjonen
Erfaring fra større utviklings- eller omstillingsprosjekter
God skriftlig framstillingsevne
Erfaring fra operative drifts- og fellestjenestemiljøer er en fordel
God på å forankre felles målbilde og strategi, sikre riktig eierskap i prosesser
Kunnskap om og innsikt i IKTs rolle i virksomhetskritiske prosesser

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:

Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Beate Ottem Svanes
Tlf: 22 06 87 00

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler