Divisjonsdirektør brukerdialog

Om Skatteetaten
Skatteetaten omorganiserer for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Etaten har valgt en organisasjonsmodell med landsdekkende ansvar.

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Vi er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Skatteetaten leverer gode resultater og rigger seg nå for fremtiden. Er du den rette til å sitte i den nye toppledelsen og gjennomføre viktige endringer som bringer etaten videre?

Den nye toppledergruppen i Skatteetaten består av tolv ledere og ledes av skattedirektøren. Skatteetaten har rundt 6 700 ansatte og ny organisasjonsstruktur vil være gjeldende fra 2019.

Divisjon brukerdialog
Brukerdialog er en av seks nye divisjoner i Skatteetaten med landsdekkende ansvar på sitt virksomhetsområde.

Divisjonen vil ha ansvaret for alle publikumstjenester som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort for lønnstakere og næringsdrivende. Ansvaret omfatter saksbehandling, publikumskontakt og digitale tjenester.

Divisjon brukerdialog skal forvalte og utvikle ordningene knyttet til skatt og avgift, og utvikle etatens dialog med alle brukere. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere og effektivisere, forbedre tjenester og forenkle for brukerne.

Med rundt 2000 årsverk blir divisjonen etatens største enhet. Divisjonsdirektøren får sitt arbeidssted i Bergen. Plasseringen er avklart for tre av de underliggende avdelingene; disse skal ledes fra Bergen, Leikanger og Stavanger.

ISCO Group bistår i rekrutteringsprosessen og interesserte kan før søknadsfristen kontakte Geir Fottland eller Erik Vaag på tlf. 22 06 87 00 eller på iscogroup.no.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid
trening i arbeidstiden
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som direktør i kode 1062, etter avtale.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

høyere relevant utdanning, på masternivå eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
ledererfaring på overordnet nivå i større, kompleks virksomhet
solid kjennskap til eller erfaring fra divisjonens ansvarsområder
erfaring fra å lede i endrings- og digitaliseringsprosesser

Personlige egenskaper

forstår samfunnsutviklingen og brukernes behov
er utviklingsorientert og har kvalitetsfokus
er samlende og helhetlig orientert
er god til å kommunisere og skape engasjement
har integritet, pågangsmot og gjennomføringsevne

Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 11.03.2018

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Nonnesetergaten 2
5015 Bergen

Kontaktperson:
Nina S. Funnemark
Tlf: tlf. 922 92 645

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler