Divisjonsdirektør for organisasjon og digitalisering

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 2 2416 ansatte fordelt på i kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2021 ca. 326 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 9 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

IMDi jakter på en divisjonsdirektør med solid HR-kompetanse 

IMDi lyser nå ut en ledig fast stilling som divisjonsdirektør for organisasjon og digitalisering.

Divisjonsdirektøren leder en divisjon for virksomhetsstyring med tre avdelinger: avdeling direktørens sekretariat, avdeling for digitalisering og avdeling HR. 

Aktuelle kandidater for denne stillingen har solid erfaring med og ledelse av HR og erfaring fra offentlig forvaltning.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som avdelingsdirektør, stillingskode 1060 (kr. 708000- 938900). Det kan vurderes høyere lønn for spesielt kvalifiserte søkere
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Noe reisevirksomhet kan påregnes (10-20 dager) i løpet av året

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå. Relevant ledererfaring med dokumenterte gode resultater, kombinert med minimum utdanning på bachelornivå, kan erstatte kravet til utdanningsnivå.
 • Dokumenterte resultater fra ledelse av HR-arbeid
 • Relevant ledererfaring på høyt nivå, og gjerne fag- og personalledelse av mellomledere.
 • Erfaring fra offentlig sektor
 • Kunnskap om politiske prosesser og politikkutvikling
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • har gode evner til å gjøre strategiske veivalg og prioriteringer
 • har god gjennomføringsevne og er målrettet 
 • er analytisk og har god vurderingsevne
 • har høy arbeidskapasitet
 • har gode relasjonelle egenskaper
 • vet at referanser vil beskrive deg som en person med jevnt, godt humør

Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.04.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Tollbugata 20
0152 Oslo

Kontaktperson:
Gro Møllerstad
Tlf: 915 59 752

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler